Comencen els cursos d’especialització digital bonificats, amb la titulació acreditada pel Gremi d’Editors de Catalunya, amb professors de reconegut prestigi:

 1. El projecte editorial multimèdia (Curs finalitzat)
 2. Edició digital (Curs finalitzat)
 3. BigData en el sector editorial (Curs finalitzat)
 4. Propietat Intel·lectual i contractació (Curs finalitzat)
 5. APPs mòbils per al sector editorial
 6. Màrqueting Digital
 7. Comercialització i distribució per Internet
 8. Taller pràctic: Errors a evitar en la contractació de drets
 9. Les empreses culturals en l’era de la digitalització
 10. Panoràmica del Sector Editorial

cursos_gratis_marketing-900x500El sector cultural en general i el sector editorial en particular, estan des de fa uns anys immersos en un profund canvi, que fa necessària la formació permanent i l’adquisició de noves habilitats, competències i coneixements dels professionals que hi treballen, per a poder adaptar-se amb èxit als nous perfils que requereix el mercat.

Evidentment, no tot el món té les mateixes necessitats, els mateixos interessos, o les mateixes inquietuds en matèria de formació i reciclatge.

En aquest sentit, proposem una sèrie de cursos de formació pràctica, dirigits a professionals del sector que vulguin adquirir nous coneixements o refrescar els que ja tenen en matèries concretes i dirigits també a totes aquelles persones que sense estar actualment treballant en el sector del llibre, vulguin formar-se en aquells aspectes que el sector està demanant, amb la finalitat de poder cobrir els perfils que es necessiten.

El concepte és senzill: una persona pot realitzar un o varis cursos de forma aïllada, en funció dels seus interessos. O pot realitzar-los tots, adquirint així una formació integral en Edició Digital.

Cada curs realitzat, tindrà una acreditació per part del Gremi d’Editors de Catalunya. Però aquella persona que realitzi tots els cursos del present programa, podrà tenir una titulació pròpia del Gremi d’Editors de Catalunya, que l’acreditarà com a Expert en Edició Digital.

 

Imports

L’import dels cursos no serà superior a 13 euros/hora. És un preu que a nivell d’impacte és subjectivament assumible i a més és un import que pot ser 100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de les empreses.

El Gremi, a través de l’Escola de Formació, es podrà encarregar de tot el procés de bonificació, essent aquest un servei gratuït només per a les empreses agremiades. En cas contrari, es cobraria a la resta d’empreses un import que podria ser del 10-15% de l’import del curs.

 

Propostes de continguts

 

 1. El projecte editorial multimèdia (Curs finalitzat)

 • Durada: 16 hores
 • Import: 208 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de l’empresa)
 • Periodicitat: 4 sessions de 4 hores cadascuna
 • Dates: Dimarts 18 d’abril, dijous 20 d’abril, dimarts 25 d’abril i dijous 27 d’abril de 2017
 • Horari: de 16.00h a 20.00h
 • Professor: Andreu Llamas
 • Trajectòria: Compta amb una àmplia experiència de més de 20 anys en el sector editorial. Experiència com a professor de cursos de gestió de projectes editorials.
 • Programa:
  • Definició, disseny i planificació de projectes editorials multimèdia
  • Fases i gestió d’un projecte d’edició multimèdia
  • Gestió dels serveis editorials
  • Models d’estructura editorial. Noves professions
  • Tipologies editorials
  • Model de negoci i dispositius
  • Nous productes editorials: aplicacions, jocs, llibres “transmedia”, etc.
  • El paper de les agències literàries en l’era digital
 • Formulari d’inscripció

 

 1. Edició digital (Curs finalitzat)

 • Durada: 16 hores
 • Import: 208 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de l’empresa)
 • Periodicitat: 4 sessions de 4 hores cadascuna
 • Dates: Dilluns 8 de maig, dilluns 15 de maig, dilluns 22 de maig i dilluns 29 de maig de 2017
 • Horari: de 16.00h a 20.00h
 • Professor: Gabriel Oreggioni
 • Trajectòria: Consultor expert en XML i SGML. Especialitzat en la creació i edició de llibres en format electrònic. Expert en conversió de dades, XML, SGML, edició electrònica, Ebook, HTML, HTML5, CSS, XSL, RDF, Metadadess, Web semàntica i lingüística computacional. Treballa pel sector editorial com a consultor expert en digitalizació, des de fa més de 15 anys.
 • Programa:
  • Disseny i maquetació orientada per a diversos suports. Flux de treball: impressió davant format digital
  • Formats de publicació electrònica. Més enllà del PDF: tecnologies i estàndards disponibles
  • Característiques de l’ePUB i altres formats de publicació digital (.FOLIO i HTML5)
  • HTML i CSS per a edició de llibres digitals
  • Estructura tècnica del format
  • Codificació
  • Textos enriquits: àudio i vídeo
  • HTML5 i introducció a la hibridació
  • El procés de digitalització (enfocament, costos, etc.). Inversions i estalvis a tenir en compte en la digitalització
  • Gestió de metadades del llibre digital
  • Gestió del DRM (tipus de DRM)
  • Aspectes claus a tenir en compte en la gestió de projectes de llibres al núvol (seguretat, accés, serveis al lector, etc.)
 • Formulari d’inscripció

 

 1. Big Data en el sector (Curs finalitzat)

 • Durada: 8 hores
 • Import: 104 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de l’empresa)
 • Periodicitat: 2 sessions de 4 hores cadascuna
 • Dates: Dilluns 12 de juny i dilluns 19 de juny de 2017
 • Horari: de 16.00h a 20.00h
 • Professor: Gabriel Oreggioni 
 • Trajectòria: Consultor expert en XML i SGML. Especialitzat en la creació i edició de llibres en format electrònic. Expert en conversió de dades, XML, SGML, edició electrònica, Ebook, HTML, HTML5, CSS, XSL, RDF, Metadadess, Web semàntica i lingüística computacional. Treballa pel sector editorial com a consultor expert en digitalizació, des de fa més de 15 anys.
 • Programa:
  • El concepte general de Metadades
  • Metadades a l’industria Editorial
  • Els actors i el cicle de les metadades
  • Estàndards de metadades a la industria Editorial DC, ONIX.
   -Què es Onix i per a què serveix. Creació de metadades en Onix
   -Semblances i diferències entre les metadades necessàries per a una publicació en paper i per a una digital
   -Les metadades en EPUB 3
  • Estructura i codificació de metadades
   -Formats i codificació de metadades
   -Metadades per descriure el producte
   -Metadades per a la venda del llibre
  • Les metadades i el futur de la edició
 • Formulari d’inscripció

 

 1. Propietat intel·lectual i contractació (Curs finalitzat)

 • Durada: 16 hores
 • Import: 208 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de l’empresa)
 • Periodicitat: 4 sessions de 4 hores cadascuna
 • Dates: Dimarts 4 de juliol, dimarts 11 de juliol, dimarts 18 de juliol i dimarts 25 de juliol de 2017
 • Horari: de 16.00h a 20.00h
 • Programa:
  • Contractació i compra de drets
  • Agents i venda de drets (agències literàries, l’agent, el contracte d’agència, el contracte editorial i els drets d’autor)
  • Altres contractes del sector editorial: traducció, il·lustració, productes multimèdia
  • Contractació de drets i mercat
  • Legislació de productes digitals
  • Marc legislatiu de la propietat intel·lectual i els drets d’autor
  • Característiques i elements de la propietat intel·lectual
  • Transmissió dels drets d’edició electrònica. Principals figures contractuals
  • Nous tipus de llicències: copyleft i Creative Commons
  • La defensa dels drets dels editors
  • Vulneració dels drets dels editors. Actuacions civils i penals
  • Entitats de gestió de drets de la propietat intel·lectual

 

 1. Les empreses culturals en l’era de la digitalització

 • Durada: 12 hores
 • Import: 156 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de l’empresa)
 • Periodicitat: 3 sessions de 4 hores cadascuna
 • Dates: setembre (a determinar)
 • Programa:
  • Transformacions en el món de la cultura
  • La transformació del sector del llibre al nou entorn cultural (editorials, llibreries, biblioteques, lectors)
  • El perfil del nou consumidor de continguts culturals digitals (llibres, música, pel·lícules, premsa, revistes). El nou lector i la transformació dels hàbits de lectura i de consum cultural
  • Els nous perfils dels professionals de l’edició: noves habilitats, noves competències, nova formació
  • Les empreses tecnològiques i startups. Sinèrgies i relacions amb el món del llibre

 

 1. Panoràmica del sector editorial

 • Durada: 4 hores
 • Import: 52 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de l’empresa)
 • Periodicitat: 1 sessió de 4 hores
 • Dates: setembre (a determinar)
 • Programa: (programa per definir)

 

 1. APPs mòbils per al sector editorial

 • Durada: 12 hores
 • Import: 156 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de l’empresa)
 • Periodicitat: 3 sessions de 4 hores cadascuna
 • Dates: Octubre (a determinar)
 • Programa:
  • Introducció: passat, present i futur de les APPs mòbils
  • Aplicacions mòbils i el seu interès per a les editorials
  • La botiga d’APPs com a canal de distribució
  • Coneixement de les diferents APP stores
  • Categories per continguts, funcionalitat, target, etc.
  • El posicionament òptim a la botiga d’APPs
  • Lògica dels rànquings
  • Compte de Desenvolupador
  • Llançament: pujada a l’APP Store
  • Pas a pas: Concepció d’una APP mòbil basada en contingut editorial

 

 1. Màrqueting digital

 • Durada: 16 hores
 • Import: 208 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de l’empresa)
 • Periodicitat: 4 sessions de 4 hores cadascuna
 • Dates: octubre (a determinar)
 • Programa:
  • La comunicació online. Els nous models de promoció
  • El web social i les seves eines: xarxes socials, blocs, wikis, podcast, nanoblogging, videoblogging, sindicació de continguts (RSS), etc.
  • El paper de les xarxes socials en l’estratègia de comunicació. La creació de comunitats virtuals de lectors
  • Utilització de podcast i vídeos en la promoció online
  • Visibilitat i posicionament Web: SEO, SEM i SMO
  • El nou aparador: aspectes a considerar en redissenyar el lloc web
  • Màrqueting de continguts multimèdia
  • Noves fórmules de publicitat i patrocini
  • Eines de medició del retorn d’inversió de la presència d’una entitat cultural a Internet

 

 1. Comercialització i distribució per internet

 • Durada: 16 hores
 • Import: 208 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de l’empresa)
 • Periodicitat: 4 sessions de 4 hores cadascuna
 • Dates: novembre (per determinar)
 • Programa:
  • Comercialització i distribució a través d’Internet
  • Venda directa: la utilització del web com a part integral del projecte editorial online
  • Venda a través de les llibreries virtuals
  • Venda a través de plataformes de distribució de continguts digitals
  • Models de subscripció freemium/premium
  • Prevenda de continguts per als suports de lectura
  • Venda de llicències per a biblioteques, centres escolars, etc.
  • Micropagaments
  • Venda de serveis de valor afegit
  • Models basats en l’autoedició
  • La impressió sota demanda
  • Altres models de comercialització i distribució
  • La importància de la variable “preu” en la dinamització de mercats a Internet