Preguntes freqüents

Les preguntes que un es planteja possiblement ja hagin estat formulades amb anterioritat. Si no hi trobeu aquí la resposta, si us plau, feu-nos-la arribar i mirarem de donar-li resposta el més aviat possible.

Depèn de la llei de cada país. La LPI espanyola diu que si la obra és anterior a l’any 1987 han de passar 80 anys després de mort l’autor perquè passi a domini públic. I si és posterior al  1987, hauran de passar 70 anys . Obra conjunta compta el darrer autor viu, ja sigui autor, il·lustrador o traductor. Obres derivades i traduccions són noves obres dels seus creadors.

Existeixen nombroses publicacions sobre el tema. A més, algunes universitats ofereixen Màsters de postgrau en Edició. També existeixen acadèmies on es fan cursos específics de l’àmbit sectorial de l’edició. Consulteu l’apartat de “Cursos i Seminaris” al web.

L’ISSN és a les publicacions periòdiques el que l’ISBN és als llibres.

El Centro Español de Derechos Reprograficos. Registre de la Propietat Intel.lectual. I advocats especialitzats en aquesta llei.
Més informació

Si vostè vol defensar els seus drets, pot denunciar-ho a la justícia, i emprendre accions legals: Ho ha de fer amb la força del dret. Quan es presenta un document, prèviament és recomanable dipositar-lo al Registre de la Propietat Intel·lectual.

Artícle 32 de la Llei de Propietat Intel.lectual: “Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esai ncorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.
Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revistas de prensa tendrán la consideración de citas”.

Constituir-se com empresa. Donar-se d’alta mitjançant Llicència fiscal, epígraf 476.1 Edició de llibres. Registrar-se a l’Agència Espanyola de l’ISBN per obtenir un prefix editorial. Donar-se d’alta al Gremi és voluntari, així com a la Cambra del Llibre.

El més aconsellable és que resolgui aquestes qüestions de comú acord amb el seu editor.
Si això no és possible, hem de suposar que vostè deu pertanyer a alguna de les associacions professionals d’escriptors, les quals disposen de servei d’assessoria jurídica per als seus associats.
Finalment, en cas que no confii en el seu editor, ni en la seva associació professional, pot dirigir-se a un advocat especialista en propietat intel.lectual. Al Col.legi d’Advocats el poden informar dels advocats d’aquesta especialitat.

Així com hi ha models de contractes d’edició consensuats per les associacions representatives d’autors, traductors, il·lustradors i editors, malauradament no hi ha cap contracte tipus de distribució consensuat. Malgrat això, el Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya facilita unes pautes orientatives per a la confecció del model de contracte de distribució.
Més informació

És l’anterior ISBN-10 amb el prefix (978-). Entra en vigor el 2007. El manual d’us i programació i altres dades es poden trobar a la Web de l’agència espanyola de l’ISBN.

 Més informació

Copyright, Isbn, Dipòsit Legal, avis Legal, peu editorial, peu d’impremta, títol i editor original, Edicions i impressions, col·laboradors, staff, mencions, informació gràfica i catalogació.

Veure article recomanat 

El que és requisit obligatori, si el llibre és per a vendre, és el número ISBN. El codi de barres és l’ISBN apte per a ser interpretat per instrumental òptic. Si no el duen, els punts de venda mecanitzats difícilment el voldran posar a la venda.

Popularment s’assimila a un identificador únic del llibre i no és exactament així. L’ISBN és obligatori només si el llibre és destinat a la venda.

Més informació