GuineaEcuatorialEntre les diverses activitats que organitza la Federación Española de Gremios de España (FGEE), en col·laboració i amb el recolzament de l’Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), s’han organitzat unes jornades tècniques a Guinea Equatorial, amb editorials espanyoles especialitzades en les matèries de literatura, infantil-juvenil i educació. L’objectiu és donar a conèixer l’oferta i les novetats i crear vincles comercials amb països i mercats de difícil accés.

Aquesta activitat tindrà lloc el mes de maig, en dates encara per concretar.

Inscripcions fins el 25 de febrer

Els interessats hauran de seguir les instruccions que ens han fet arribar des de l’ICEX, complir íntegrament les condicions de participació fixades i formalitzar l’imprès corresponent.

La quota de participació s’ha fixat en 700 euros + IVA, i els participants rebran per part de l’ICEX una bossa de viatge de 900 euros, que es farà efectiva després de l’activitat.

El pagament i la documentació s’han d’enviar a la Secretaria del Gremi, tal com s’especi­fica a les condicions de participació, abans del 25 de febrer, que és la data límit d’inscripció.

Per a consultes i aclariments addicionals podeu dirigir-vos a la Secretaria del Gremi, telèfon 93 215 50 91 (mail: info@gremieditorscat.es).

Més informació:

Documentació complementària: