IberoamèricaLa Asociación de Editores de Madrid, en col·laboració amb el Gremi, la Federación de Gremios de Editores de España i l’ICEX, està organitzant una acció empresarial a Bogotà (Colòmbia), Lima (Perú) i Buenos Aires (Argentina) per al mes d’abril, oberta als editors de tot Espanya. Es pot optar per visitar els tres països o prescindir d’algun d’ells, segons considerin.

Aquesta acció coincideix amb les fires de Bogotà i Buenos Aires.

El termini per a la inscripció de participants acaba el dia 29 de febrer!

Condicions de participació:

-És imprescindible abonar l’import de 300 euros en concepte de quota d’inscripció mitjançant transferència al compte ES20 0081 0216 7100 0153. Una vegada finalitzada l’acció aquest import serà retornat minorat la part alíquota de les despeses.

-Els interessats han d’omplir un formulari i enviar-ho a la Secretaria del Gremi info@gremieditors.cat abans del dia 29 de febrer juntament amb el comprovant de la transferència corresponent a la quota d’inscripció (300 euros).

-Per tal d’aprofitar al màxim la presència a la FILBO 2020, suggerim la contractació d’espai dins de l’estand col·lectiu de la FGEE. S’ha ampliat el termini fins al 27 de gener per sol·licitar mig mòdul.

-El cost per a cada participant estarà al voltant dels 2.000 euros, viatges i hotels.

Més informació:

Agenda-provisional