Des de l’oficina Econòmica i Comercial de l’Ambaixada Espanyola a El Salvador comuniquen que existeix un acord d’Associació entre la Unió Europea i Centreamèrica.

Com bé comenta, l’aranzel general per a aquest tipus de productes seria del 5% però, per als productes que procedeixen des dels països de la UE, aquest aranzel es veuria reduït a l’1%. Pots consultar en aquesta pàgina el tipus d’aranzel.

D’altra banda l’Acord de l’Associació està signat pels països que componen les dues regions, de manera que, només seria necessari el certificat d’origen dels productes perquè se li apliqui l’aranzel.

En el següent enllaç pots trobar més informació sobre aquest acord.