Bookclub és una plataforma que ha crescut enormement durant la pandèmia, a punt que va rebre una inversió de USD 6 milions. El concepte és senzill i en aquests temps pandèmics, molt atractiu.

Es tracta de “Masterclasses” fetes per autors de llibres, moderades per especialistes, en base a diferents tòpics. Les converses es realitzen amb una alta qualitat (quasi cinematogràfica), i inclouen una guia dels llibres i temes sobre els quals es va a discutir i la possibilitat de dialogar amb l’autor. Al contingut s’accedeix via una subscripció de pagament, que encara no és conegut el preu ja que el registre està molt limitat en aquesta etapa inicial (aportant bastant misteri a tot el projecte).

L’altra curiositat del projecte és el procés a través del qual es decideixen les properes exposicions: els influencers o moderadors de la plataforma li envia a l’equip de BookClub una llista de llibres que els agradaria que es presentin, i és llavors quan la plataforma contacta amb l’autor. Si l’autor confirma la seva participació, la realització del contingut dura almenys una jornada completa de filmació.

Més informació: