En relació al Brexit i l’impacte per a entitats que realitzen vendes a consumidors de Regne Unit, els assessors fiscals del Gremi, Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios, S.L.P., ens informem que des del seu Departament d’IVA s’han revisat les conseqüències que tindrà la sortida del Regne Unit de la Unió Europea per aquelles entitats que venen a consumidors finals d’aquell país (vendes realitzades per elles mateixes o bé a través de plataformes digitals tals com Amazon).

Tenint en compte que el canvi de tractament entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2021, i que podria ser d’aplicació a diversos agremiats, han cregut important informar-nos de les modificacions que hauran d’implementar-se o tenir en compte a efectes d’’IVA respecte de diverses operacions que s’esmenten a continuació:

  • Analitzar com es realitzen les vendes actualment (directament per les entitats o bé a través de plataformes digitals) i si es disposa o no d’un registre a efectes de l’IVA al Regne Unit.
  • Analitzar el nou tractament a efectes de l’IVA de les vendes a consumidors del Regne Unit depenent de l’import de les vendes, mode d’enviament dels productes, obligacions que es poden derivar al Regne Unit, etc.
  • Obligacions a Espanya que se’n deriven en la parametrització (comptabilitat) d’aquestes vendes ja que, degut al canvi en el seu tractament, han de reportar-se a Espanya de diferent manera, així com les possibles obligacions duaneres aparellades.
  • Millores que es poden aportar en relació amb els fluxos de moviments i facturació dels béns.

Aquestes modificacions també afecten en el cas de disposar d’una plataforma digital per a la venda de béns de tercers que operin al Regne Unit.

Per a consultes sobre aquest tema podeu dirigir-vos als assessors fiscals de Gremi: