El 2019 ja havia estat complicat per a la indústria editorial mexicana, i el 2020, la pandèmia del Covid-19 no va fer més que agreujar la situació, amb una reducció tant de guanys com de llocs de treball. Així ho reflecteix l’informe presentat per la Cambra Nacional de la Indústria Editorial Mexicana (CANIEM): fins a l’agost d’aquest 2020, els ingressos mensuals de les editorials van caure un 22%, amb una pèrdua del 36% de les ocupacions del sector. Les llibreries per descomptat van patir l’impacte, amb una caiguda en els seus ingressos del 32%.

Les xifres per a la indústria editorial no eren encoratjadores des del 2019, any en què es va registrar una baixada del 4.2% en el PIB en l’activitat econòmica d’edició. En el primer semestre del 2020, aquesta reducció ja arriba al 9.8%, respecte el mateix període del l’any anterior. Encara sense les dades definitives d’aquest any, que seran presentades el desembre durant la FIL de Guadalajara, la Caniem va mostrar que en el 2019 es van produir 16 milions de llibres menys al país i que, en correspondència, es van vendre 10 milions de llibres menys. Un altre indicador de la crisi és que la facturació total del primer semestre del 2020 va ser de 3.808.000 de pesos, amb una venda esperada per a aquest període, abans de la quarantena, de 5.057 milions de pesos.

Més informació: