La Junta DiGEC_logo_01rectiva del GEC s’ha reunit aquesta setmana en sessió ordinària, per tractar, entre d’altres temes el funcionament del LibriRed i valorar la Setmana del Llibre en Català.

 

Aquest és el resum amb tots els temes i les decisions acordades:

  • Es va informar dels assumptes tractats a la darrera junta directiva de la FGEE
  • Es va comunicar el veredicte del Jurat del Premi Atlàntida 2015, a lliurar en el decurs de la Nit de l’Edició que se celebrarà el mes de desembre en una data a determinar
  • Es va debatre sobre el funcionament de LibriRed i les millores a implantar
  • Es va prendre l’acord d’incorporar Luis Solano (LIBROS DEL ASTEROIDE) com a vocal de la junta directiva, a ratificar per l’Assemblea General
  • Les comissions de Comerç Exterior i LIBER, Llibre de Text i Petits Editors van informar sobre les seves respectives activitats
  • L’Associació d’Editors en Llengua Catalana va destacar l’èxit de la celebració de la Setmana del Llibre en Català

Actualment la Junta Directiva del GEC està integrada per 23 membres elegits en Assemblea General. La pròxima reunió ordinària tindrà lloc al mes d’Octubre.