ANELE, l’Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza, ha publicat l’informe “El libro educativo en España, curso 2017-2018″.

Segons l’estudi, el sector editorial de continguts educatius ha culminat l’etapa de canvis en el sistema educatiu espanyol amb una renovació profunda dels catàlegs en els quals s’ha imposat un nou concepte de llibre de text, el “projecte editorial educatiu” que suposa una important innovació pedagògica i dinàmica.

El curs 2017-2018 és el primer, en els darrers tres anys, que s’inicia amb els continguts adaptats a les normatives nacionals i autonòmiques en les aules de totes les Comunitats. Les editorials de continguts educatius han realitzat un canvi profund en els seus catàlegs desenvolupant un notable programa d’innovació que ha suposat un esforç i dedicació important de recursos.