Ja pots sol·licitar els préstecs de l’ICF

PrestecsPréstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.

Condicions financeres:

  • Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.
  • Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
  • Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.
  • Comissió: sense comissions.
  • Garanties: a determinar en funció del projecte.

El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions.

Sol·licitud:

  1. Demana el teu préstec “ICF Cultura Liquiditat” (al formulari s’haurà d’especificar en el camp “Breu resum de les necessitats de finançament” que es tracta de necessitats de liquiditat pel COVID-19).
  2. Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a seguir.
2020-04-02T11:16:03+00:00 2 abril, 2020|Categories: Notícies|Tags: , , |
2020-04-02T11:16:03+00:00 2 abril, 2020|Categories: Notícies|Tags: , , |