qualitat per a col·leccions científiquesFins al 18 de febrer, les editorials acadèmiques públiques i privades que vulguin obtenir el segell de qualitat per a col·leccions científiques CEA-APQ poden presentar la sol·licitud corresponent a la seva pàgina web on estan disponibles les bases de la convocatòria, la guia d’avaluació del segell de qualitat i el manual d’aplicació així com la informació relativa al cost del procés d’avaluació.

Termini de presentació de sol·licituds: 18 de febrer de 2020

Més informació:

Consultes: administradorcea@une.es