Política de Privacitat 2017-11-08T03:14:50+00:00

En compliment d’allò que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), el GREMI D’EDITORS DE CATALUNYA, com a responsable dels fitxers, informa que les dades personals que l’usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra entitat, inclosa la seva adreça de correu electrònic i totes aquelles dades personals a les que puguem accedir durant la relació establerta, seran tractats en uns fitxers degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb allò que estableix la legislació vigent.

La informació que ens pugui ser enviada, s’incorporarà als sistemes d’informació del GREMI D’EDITORS DE CATALUNYA. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per a atendre la seva consulta.

Mitjançant la indicació, cessió o introducció de les seves dades, i de conformitat amb allò que estableix l’article 6 de la L.O.P.D., vostè atorga consentiment inequívoc al GREMI D’EDITORS DE CATALUNYA per a que procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

L’accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret. Aquestes dades es tractaran de conformitat tant amb la LOPD 15/1999 així com del Real Decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no essent possible ser utilitzades en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb finalitats comercials o publicitàries, així com no poder-se cedir a terceres parts.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, en el tot cas, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades al GREMI D’EDITORS DE CATALUNYA, al domicili C/ València, 279 1r – 08009 de Barcelona.