Mesa del libro | © Ministerio de Cultura y Deporte de España

Mesa del libro | © Ministerio de Cultura y Deporte de España

La Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura va celebrar aquest dilluns, 30 de novembre, la primera reunió de la Mesa del Libro y la Lectura, amb una àmplia presència d’editors entre els quals hi van participar Patrici Tixis, president del Gremi d’Editors de Catalunya; Miguel Barrero, president de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE); Luis Zendrera, president del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i vicepresident de la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil i Óscar Valiente, Plataforma Sectorial del Cómic entre d’altres.

El fòrum organitzat pel Ministerio de Cultura y Deporte, té l’intercanvi i la reflexió sobre el sector com a punts principals. Les propostes presentades en aquest i futures trobades constituiran la base del disseny de polítiques públiques específiques per a l’àmbit del llibre i la lectura.

“La constitució de la Mesa del Libro y la Lectura és un pas indispensable per a la consecució del Pacte pel Llibre i la Lectura, un compromís d’aquest Govern amb la ciutadania”, ha afirmat María José Gálvez, directora general del Llibre i Foment de la Lectura, durant aquesta primera reunió fundacional d’aquest fòrum multilateral i divers, obert a propostes, a identificar obstacles i oportunitats, a detectar necessitats i dissenyar mesures ajustades a elles.

En aquesta primera ocasió, s’han establert les bases del que serà un futur de col·laboració i entesa molt fructífer amb tots els representants del sector editorial.

Entre els acords presos cal destacar la constitució de la Mesa del Libro y la Lectura, integrada per les persones presents a la reunió i la creació de diversos grups de treball, que es pretén que siguin un instrument àgil per abordar tant els problemes del sector, com per crear una estructura per al foment del llibre i la lectura. La taula ha previst ja la propera constitució de dos d’aquests grups: Pla de Foment de la Lectura i Internacionalització del Sector Editorial, que es convocaran al desembre i gener, respectivament.

Al llarg de la trobada, la directora general ha informat a la taula sobre els Pressupostos de la Direcció General per a l’any 2021, que ascendeixen a un total de 63,5 milions d’euros, sumant el pressupost ordinari de 21,3 milions els 42,2 que provenen dels fons europeus de recuperació i resiliència de la UE.

Igualment, María José Gálvez ha detallat als participants de la Mesa del Libro y la Lectura de les principals línies estratègiques de treball i inversió dels pressupostos: formació i capacitació de tots els subsectors del llibre; transformació digital del sector i línia d’ajudes per a la modernització i digitalització de llibreries; internacionalització, mercat exterior, UE, fires internacionals i estratègia en traduccions; enfortiment del sector i millora de la competitivitat, i «Espanya País Lector», que reuneix sota aquest lema diverses iniciatives i línies d’ajuda per a foment de la lectura.

La directora general del Llibre i Foment de la Lectura també ha notificat l’estat de les diverses convocatòries d’ajudes realitzades el 2020, així com la de les converses que estan tenint lloc amb Correus per aconseguir un acord preferent en els enviaments realitzats per llibreries.

Aquesta primera trobada ha comptat amb l’assistència, presencial i virtual, de María José Gálvez, directora general del Llibre i Foment de la Lectura; Begoña Turó, sotsdirectora de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles; Miguel Barrero, president de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE); Alberto Sánchez, president de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL); José Manuel Anta, director general de la Federación Nacional de Asociaciones de Distribuidores de Ediciones (FANDE); Francisco Martínez, president de la Federación Nacional de Asociaciones de Distribuidores de Ediciones (FANDE); Manuel Rico, president de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE); Vicente Fernández, president de la Asociación Colegial de Escritores de España. Sección Autónoma de Traductores (ACEtt); Manuel Ortuño, president la Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE); Luis Zendrera, vicepresident de la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI); Ricardo Esteban, vicepresident de la Plataforma de Editores Independientes de España (PEIC); Óscar Valiente, Plataforma Sectorial del Cómic; Antonio María Àvila, secretario de la Asociación de Cámaras del Libro (FEDECALI); Monika Serrano, directora del Gabinete del Ministro de Cultura y Deporte; Ana Isabel González, presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE); Daniel Fernández, presidente del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); Carla Berrocal, Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP); Joana Escudero, subdirectora de Educación y Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); Patrici Tixis, president del Gremi d’Editors de Catalunya i, actuant com a secretària, Elena Martínez, consellera tècnica de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Més informació: