La FGEE, juntament amb altres entitats representants dels titulars de drets de propietat intel·lectual, creadors i indústries de continguts, han signat un protocol de reforç a la protecció dels drets de propietat intel·lectual amb els diferents operadors d’accés a Internet a Espanya.

Aquest protocol s’atorga en el marc de la Taula de Treball per a la millora de l’execució de les Resolucions de la Secció Segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual, impulsada per la Dirección General de Industrias Culturales, Propietat Intel·lectual i Cooperación del Ministeri de Cultura.

Les parts signants han considerat oportú unir voluntats per a enfortir la lluita contra l’accés a infractors massius de drets de Propietat Intel·lectual a Internet i oferir una via de reforç de la Jurisdicció en aquells casos en els quals hagi hagut un pronunciament jurisdiccional en forma de Sentències o Autos.

Acuerdo Protocolo Cultura_ISPs

Més informació:

  • Pots descarregar el document en format PDF aquí