LOGO-ICECL’Institut Català de les Empreses Culturals ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per adquirir o implementar eines tecnològiques per a l’execució de plans de desenvolupament d’audiències per a la cultura (ref. BDNS 556946).

Aquestes bases tenen com a objecte la concessió de subvencions per a l’adquisició o implementació d’eines tecnològiques per a l’execució de plans de desenvolupament d’audiències a Catalunya que ajudin a conèixer i a fidelitzar els públics en relació amb els sectors de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual, el llibre, la música, els videojocs i la cultura digital.

Per poder optar a les subvencions s’han de complir, entre altres, els requisits i les condicions següents:

a) Disposar d’un pla de desenvolupament d’audiències.
b) Dur a terme l’activitat o la inversió durant l’any de concessió de la subvenció.

El període per presentar sol·licituds és del 20 d’abril al 10 de maig del 2021, tots dos inclosos!

Tota la informació, normativa i documentació relacionada, aquí

Us recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds. Per poder-la fer cal disposar d’un certificat digital.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.