Àrees de treball

El Gremi desenvolupa la seva feina organitzat en diferents àrees de treball o comissions. Son les següents:

Biblioteques:

Comissió encarregada de les relacions institucionals entre les diferents administracions públiques que gestionen les biblioteques de Catalunya, del seu funcionament, serveis i del préstec digital.

 

Clijcat:

Promou i difón el llibre infantil, juvenil i la lectura.

 

Comerç exterior i Líber:

Comissió encarregada de les accions de comerç exterior, fires internacionals (Liber, Frankfurt, Bolonya, Guadalajara, Buenos Aires, Bogotà, BookExpo America, etc.), expedicions empresarials, evolució de les exportacions, lleis, reglaments d’IVA, flets… Aquesta comissió d’empara en la Cambra del Llibre de Catalunya per a les relacions institucionals a l’estranger, amb els nostres homòlegs en altres països que ofereixen la seva col·laboració i faciliten la introducció en aquell país.

 

Formació:

La comissió gestiona totes aquelles accions que a través de seminaris, sessions informatives, convocatòria de concursos, plans de Formació Contínua, programes individuals de formació i aliances amb altres institucions. Proporciona formació actualitzada a les empreses agremiades.

Llibre de text:

Aquesta àrea agrupa els editors de llibre escolar per posar en comú les dificultats que els afecten. Una comissió s’encarrega de representar-los davant del Departament d’Ensenyament i altres organismes del sector.

 

Llibre religiòs:

Comissió formada per un grup de representants d’empreses de caire filosòfic, espiritual i religiós que es reuneixen periòdicament per treballar assumptes referents a les problemàtiques que abracen el llibre religiós. Forma part a la vegada d’un grup de treball amb editors de la Asociación de Editores de Madrid, amb qui duen a terme activitats conjuntes de cara a la participació en fires nacionals i internacionals i accions de promoció.

 

Petits editors:

L’objectiu d’aquesta comissió és fomentar la participació per generar iniciatives i projectes que ajudin a integrar encara més els editors en el dia a dia de l’activitat del GEC. Aquesta és una comissió transversal, doncs proposa també iniciatives a d’altres comissions com ara Comerç Interior, Comerç Exterior o Formació. Celebra diverses trobades cada any i la seva participació està oberta a tots els agremiats que s’hi inscriguin.

 

Propietat intel·lectual:

Aquesta comissió treballa conjuntament amb l’assessor jurídic del GEC, Jordi Calsamiglia, amb CEDRO i amb els nostres representants a la Federación de Gremios de Editores de España, a la Federació d’Editors Europeus i a la Unió Internacional d’Editors. Vetlla per la propietat intel·lectual i els drets d’autor, garants del principal actiu dels editors: els continguts.

 

Publicacions musicals:

Aquesta comissió vetlla pels interessos dels editors de partitures musicals donant-los suport logístic i institucional.