Entitats del sector editorial

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Entitat Web
ACC10  Agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana  www.accio.gencat.cat
ACEC  Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya  www.acec-web.org
AEA Asociación de Editores de Andalucía  www.aea.es
AEM Asociación de Editores de Madrid www.editoresmadrid.org
AELLC EDITORS.CAT  www.editors.cat
AELC Associació d’Escriptors en Llengua Catalana  www.escriptors.cat
AEPV Associació d’Editors del País Valencià  www.aepv.net
AGE Asociación Galega de Editoras  www.editorasgalegas.gal
ANELE Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza  www.anele.org
APIC  Associació Professional d’Il.lustradors de Catalunya  www.apic.es
APP  Asociación de Prensa Profesional www.app.es
APPEC  Associació de Publicacions Periòdiques en Català  www.lesrevistes.cat
ARCE  Asociación de Editores de Revistas Culturales de España www.arce.es
BNC  Biblioteca Nacional de Catalunya  www.bnc.cat
CLIJCAT  Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil  www.clijcat.cat
CCPC  Centre Català del Pen Club  www.pencatala.cat
CEDRO Centro Español de Derechos Reprográficos www.cedro.org
CEGAL  Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros  www.cegal.es
CLM Cámara del Libro de Madrid www.clibromadrid.es
CERLALC Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe www.cerlalc.org
DLC  Dipòsit Legal de Catalunya  Dipòsit legal
EEAB  Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès  www.campusdescriptura.com
EEE  Euskal Editoreen Elkartea  www.editoreak.eus
FANDE Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones  www.fande.es
FEDECALI  Federación Española de Cámaras del Libro  www.fedecali.es
FEIGRAF  Federación Empresarial de Industrias Gráficas  www.feigraf.es
FEP  Federation of European Publishers  www.fep-fee.eu
FGEE Federación de Gremios de Editores de España www.federacioneditores.org
FICOMIC  Federació d’Institucions Professionals del Còmic  www.ficomic.com
GECYL Gremio de Editores de Castilla y León  www.librocyl.com
GDPC  Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya  www.gremidiscat.org
GEE Gremio de Editores de Euskadi  www.editores-euskadi.com
GICGC Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica a Catalunya  www.gremi.net
GLBC  Gremi de Llibreters de Catalunya www.gremidellibreters.cat
GLVC  Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya  www.gremillibrevell.cat
ICEC  Institut Català de les Empreses Culturals  www.icec.gencat.cat
ICEX  Instituto de Comercio Exterior  www.icex.es
ICUB  Institut de Cultura de Barcelona  www.icub.cat
IEC  Institut d’Estudis Catalans  www.iec.cat
ILC Institució de les Lletres Catalanes  www.lletrescatalanes.cat
IRL  Institut Ramon Llull www.llull.cat
IPA-UIE  International Publishers Association  www.internationalpublishers.org
ISBN  Agència Espanyola de l’ISBN. International Standard Book Number www.agenciaisbn.es
ISBN  ISBN. International Standard Book Number  www.isbn-international.org
ISSN  International Standard Serial Number  www.issn.org
MEC  Ministerio de Cultura y Deporte  www.mecd.gob.es
OEPM  Oficina Española de Patentes y Marcas www.oepm.es
OMPI  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  www.wipo.int
RPI  Registre de la Propietat Intel.lectual  RPI
SGAE  Sociedad General de Autores y Editores  www.sgae.es