Òrgans de govern

Per tal d’assolir els seus objectius, el Gremi d’Editors de Catalunya s’ha dotat dels següents òrgans de govern i gestió:

Assemblea General

És l’òrgan suprem del Gremi d’Editors de Catalunya i es reuneix en sessió ordinària, almenys un cop a l’any i en sessió extraordinària quan ho sol.liciti la junta directiva o un nombre de membres del Gremi d’Editors de Catalunya que representi, com a mínim, un 20% del total.

Junta Directiva

Integrada per 23 membres elegits en Assemblea General. Es reuneix un cop al mes, com a mínim, i delega part de les seves funcions executives en diverses comissions de treball que comprenen diferents àmbits. Actualment està formada per les següents persones:

President PATRICI TIXIS PADROSA
Editorial Planeta, S.A.
Vicepresident 1r ROMAN DE VICENTE BATLLE
Ediciones Urano, S.A.U.
Vicepresident 2n PATXI BEASCOA AMAT
Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.
Vicepresident 3r JOAN SALA TORRENT
Comanegra, S.L.
Secretari ANTONIO GARRIDO GONZÁLEZ
Edebé, S.A.
Tresorer FREDERIC RAHOLA ALBIOL
Editorial Teide, S.A.
Comptador LEOPOLD BLUME SCHNITZER
Naturart, S.A.
Vocals JOAN ABELLÀ BARRIL
Grup Enciclopèdia
JOAQUIM ÁLVAREZ DE TOLEDO
Círculo de Lectores, S.A.
ALEXANDRE AMAT SALAS
Profit Editorial, S.L.
ANTONI COMAS PLANAS
Expresident de la FGEE i del Gremi – Tibidabo Edicions, S.A.
DANIEL FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Expresident de la FGEE, del Gremi i president de CEDRO – Edhasa, S.A.
JORDI FERRÉ BLASCO
Cossetània Edicions
LUISA GUTIÉRREZ HERMOSA
RBA Libros, S.A.
JORDI HERRALDE GRAU
Anagrama, S.A. Editorial
GUILLERMO MAINER TIL
Editorial Océano, S.L.
IDOIA MOLL SARASOLA
Alba Editorial, S.L.U.
JAVIER REVERTÉ MASCÓ
Editorial Reverté, S.A.
EMILI ROSALES CASTELLÀ
Edicions 62, S.A.
LUIS SOLANO NOVO
Libros del Asteroide, S.L.
JAUME VICENS BARCELÓ
Editorial Vicens Vives, S.A.
JULIÀ VIÑUALES SOLÉ
Difusiones Editoriales Helio, S.L.
LLUÍS ZENDRERA DUNIAU
Editorial Juventud, S.A.
Secretari General JOSEP LAFARGA SARRÀ
Gremi d’Editors de Catalunya