Òrgans de govern 2017-12-15T10:35:04+00:00

Òrgans de govern

Per tal d’assolir els seus objectius, el Gremi d’Editors de Catalunya s’ha dotat dels següents òrgans de govern i gestió:

Assemblea General

És l’òrgan suprem del Gremi d’Editors de Catalunya i es reuneix en sessió ordinària quatre cops a l’any, dins de cada trimestre natural i en sessió extraordinària quan ho sol.liciti la Junta Directiva o un nombre de membres del Gremi d’Editors de Catalunya que representi, com a mínim, un 20% del total.

Junta Directiva

Integrada per 22 membres elegits en Assemblea General. Es reuneix un cop al mes, com a mínim, i delega part de les seves funcions executives en diverses comissions de treball que comprenen diferents àmbits. Actualment està formada per les següents persones:

President PATRICI TIXIS PADROSA
Editorial Planeta, S.A.
Vicepresident 1r ROMAN DE VICENTE BATLLE
Editorial Anagrama, S.A.
Vicepresident 2n PATXI BEASCOA AMAT
Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.
Vicepresidenta 3a MONTSERRAT AYATS COROMINA
Eumo, S.A.
Secretari ANTONIO GARRIDO GONZÁLEZ
Edebé, S.A.
Tresorer FREDERIC RAHOLA ALBIOL
Editorial Teide, S.A.
Comptador LEOPOLD BLUME SCHNITZER
Naturart, S.A.
Vocals JOAQUIM ÁLVAREZ DE TOLEDO
Círculo de Lectores, S.A.
ALEXANDRE AMAT SALAS
Profit Editorial, S.L.
ANTONI COMAS PLANAS
Expresident de la FGEE i del Gremi – Tibidabo
DANIEL FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
President de la FGEE i expresident del Gremi – Edhasa
JORDI HERRALDE GRAU
Editorial Anagrama, S.A.
JOSEP GÁRRIZ MANSO
Editorial Océano, S.L.
IDOIA MOLL SARASOLA
Alba Editorial, S.L.U.
JAVIER REVERTÉ MASCÓ
Editorial Reverté, S.A.
ALBERT PÈLACH PÀNIKER
Expresident de l’Associació – Enciclopèdia Catalana
RAMON RIBÓ CARRUESCO
RBA Libros, S.A.
EMILI ROSALES CASTELLÀ
Grup 62
JOAN SALA TORRENT
Comanegra
LUIS SOLANO NOVO
Libros del Asteroide, S.L.
JAUME VICENS BARCELÓ
Ediciones Vicens Vives, S.A.
JULIÀ VIÑUALES SOLÉ
Difusiones Editoriales Helio, S.L.
LLUÍS ZENDRERA DUNIAU
Editorial Juventud, S.A.
Secretari General JOSEP LAFARGA SARRÀ
Gremi d’Editors de Catalunya