Òrgans de govern

Per tal d’assolir els seus objectius, el Gremi d’Editors de Catalunya s’ha dotat dels següents òrgans de govern i gestió:

Assemblea General

És l’òrgan suprem del Gremi d’Editors de Catalunya i es reuneix en sessió ordinària, almenys un cop a l’any i en sessió extraordinària quan ho sol.liciti la junta directiva o un nombre de membres del Gremi d’Editors de Catalunya que representi, com a mínim, un 20% del total.

Junta Directiva

Integrada per 23 membres elegits en Assemblea General. Es reuneix un cop al mes, com a mínim, i delega part de les seves funcions executives en diverses comissions de treball que comprenen diferents àmbits. Actualment està formada per les següents persones:

President PATRICI TIXIS PADROSA
Editorial Planeta, S.A.
Vicepresident 1r ROMAN DE VICENTE BATLLE
Ediciones Urano, S.A.U.
Vicepresident 2n PATXI BEASCOA AMAT
Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.
Vicepresident 3r JOAN ABELLÀ BARRIL
Grup Enciclopèdia
Secretari ANTONIO GARRIDO GONZÁLEZ
Edebé, S.A.
Tresorer FREDERIC RAHOLA ALBIOL
Editorial Teide, S.A.
Comptador LEOPOLD BLUME SCHNITZER
Naturart, S.A.
Vocals ALEXANDRE AMAT SALAS
Profit Editorial, S.L.
JOAQUIM ÁLVAREZ DE TOLEDO
Círculo de Lectores, S.A.
NÚRIA CABUTÍ BRULL
Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.
ANTONI COMAS PLANAS
Expresident de la FGEE i del Gremi – Tibidabo Edicions, S.A.
EVA CONGIL VALDELVIRA
Anagrama, S.A. Editorial
AURORA CUITO RICART
Duomo
DANIEL FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Expresident de la FGEE, del Gremi i president de CEDRO – Edhasa, S.A.
JORDI FERRÉ BLASCO
Imatge 9 – Cossetània
LUISA GUTIÉRREZ HERMOSA
RBA Libros, S.A.
JORDI HERRALDE GRAU
Anagrama, S.A. Editorial
JOAQUIM PALAU FAU
Arpa
JAVIER REVERTÉ MASCÓ
Editorial Reverté, S.A.
EMILI ROSALES CASTELLÀ
Edicions 62, S.A.
JOAN SALA TORRENT
Comanegra
LUIS SOLANO NOVO
Libros del Asteroide, S.L.
JAUME VICENS BARCELÓ
Editorial Vicens Vives, S.A.
LLUÍS ZENDRERA DUNIAU
Editorial Juventud, S.A.
Secretari General JOSEP LAFARGA SARRÀ
Gremi d’Editors de Catalunya