Preguntes freqüents

Les preguntes que un es planteja possiblement ja hagin estat formulades amb anterioritat. Si no hi trobeu aquí la resposta, si us plau, feu-nos-la arribar i mirarem de donar-li resposta el més aviat possible.

1. Quants anys han de passar perquè una obra passi a domini públic?

Depèn de la llei de cada país. La LPI espanyola diu que si la obra és anterior a l’any 1987 han de passar 80 anys després de mort l’autor perquè passi a domini públic. I si és posterior al 1987, hauran de passar 70 anys . Obra conjunta compta el darrer autor viu, ja sigui autor, il·lustrador o traductor. Obres derivades i traduccions són noves obres dels seus creadors.

2. On puc formar-me i desenvolupar habilitats relacionades amb el treball d’edició gràfica per a publicacions?

Existeixen nombroses publicacions sobre el tema. A més, algunes universitats ofereixen Màsters de postgrau en Edició. També existeixen acadèmies on es fan cursos específics de l’àmbit sectorial de l’edició. Consulteu l’apartat de “Cursos i Seminaris” al web.

3. ISSN i les Publicacions periòdiques

L’ISSN és a les publicacions periòdiques el que l’ISBN és als llibres.

4. Qui hi entèn en propietat intel.lectual?

El Centro Español de Derechos Reprograficos. Registre de la Propietat Intel.lectual. I advocats especialitzats en aquesta llei.
Més informació

5. Apropiació indeguda. “…Hi ha un professor que vol agafar un treball meu i editar-lo sota el seu nom…”?

Si vostè vol defensar els seus drets, pot denunciar-ho a la justícia, i emprendre accions legals: Ho ha de fer amb la força del dret. Quan es presenta un document, prèviament és recomanable dipositar-lo al Registre de la Propietat Intel·lectual.

6. Dret de cita?

Artícle 32 de la Llei de Propietat Intel.lectual: “Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esai ncorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.
Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revistas de prensa tendrán la consideración de citas”.

7. Què he de fer per crear una editorial?

Constituir-se com empresa. Donar-se d’alta mitjançant Llicència fiscal, epígraf 476.1 Edició de llibres. Registrar-se a l’Agència Espanyola de l’ISBN per obtenir un prefix editorial. Donar-se d’alta al Gremi és voluntari, així com a la Cambra del Llibre.

8. Què he de fer per editar un llibre?

El més aconsellable és que resolgui aquestes qüestions de comú acord amb el seu editor.
Si això no és possible, hem de suposar que vostè deu pertanyer a alguna de les associacions professionals d’escriptors, les quals disposen de servei d’assessoria jurídica per als seus associats.
Finalment, en cas que no confii en el seu editor, ni en la seva associació professional, pot dirigir-se a un advocat especialista en propietat intel.lectual. Al Col.legi d’Advocats el poden informar dels advocats d’aquesta especialitat.

9. Existeixen models de contracte de distribució?

Així com hi ha models de contractes d’edició consensuats per les associacions representatives d’autors, traductors, il·lustradors i editors, malauradament no hi ha cap contracte tipus de distribució consensuat. Malgrat això, el Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya facilita unes pautes orientatives per a la confecció del model de contracte de distribució.
Més informació

10. Què és l’ISBN-13?

És l’anterior ISBN-10 amb el prefix (978-). Entra en vigor el 2007. El manual d’us i programació i altres dades es poden trobar a la Web de l’agència espanyola de l’ISBN.

Més informació

11. Què hauria de contenir la pàgina de crèdits d’un llibre?

Copyright, Isbn, Dipòsit Legal, avis Legal, peu editorial, peu d’impremta, títol i editor original, Edicions i impressions, col·laboradors, staff, mencions, informació gràfica i catalogació.

Veure article recomanat

12. És obligatori el codi de barres?

El que és requisit obligatori, si el llibre és per a vendre, és el número ISBN. El codi de barres és l’ISBN apte per a ser interpretat per instrumental òptic. Si no el duen, els punts de venda mecanitzats difícilment el voldran posar a la venda.

13. Què és, i que no, l’ISBN?

Popularment s’assimila a un identificador únic del llibre i no és exactament així. L’ISBN és obligatori només si el llibre és destinat a la venda.

Més informació