Com agremiar-se?

Si et vols agremiar, a continuació, et detallem la informació i els passos a seguir:

Qui pot ser membre?

Totes aquelles persones físiques o jurídiques de caràcter privat que exerceixin legalment, d’una manera regular i contínua l’edició de llibres (epígraf 476.1)
Distingim dues condicions d’afiliats:

Membres de Ple Dret: exerceixen l’edició de llibres com a activitat PRINCIPAL.

Membres Adherits: exerceixen l’edició de llibres o altres publicacions com a activitat SECUNDÀRIA. En aquest cas són la Junta Directiva i l’Assemblea General qui estableixen el criteri per ser considerada editorial adherida i, finalment ser, o no, acceptat com a agremiat.

Procés d’alta al Gremi

Cal presentar la següent documentació a la Secretaria del Gremi:

1. Carta de Presentació
2. Formulari d’inscripció (s’ha d’imprimir a doble banda) Descarrega’l aquí
3. Butlleta de domiciliació bancària dels rebuts trimestrals Descarrega’l aquí
4. Fotocòpia del model 036 de la Declaració Censal per determinar la vostra activitat principal
5. Catàleg o relació dels llibres que heu editat fins ara

Aquesta documentació l’estudia la junta directiva i accepta o denega l’acceptació de l’empresa.

Per a qualsevol dubte o més informació adreceu-vos a la Secretaria del Gremi: On som

Quotes

No hi ha quota d’entrada o d’inscripció. La quota gremial es determina anyalment i objectiva segons la producció editorial reflectida en la facturació de cada empresa dels anys precedents. Es composa d’una part mínima fixa per a tothom i una part variable. S’emeten els rebuts trimestralment.