Serveis del Gremi 2017-11-08T03:14:47+00:00

Serveis del Gremi

El Gremi d’Editors de Catalunya ofereix als seus agremiats els següents serveis:

  • Assessories: Propietat intel·lectual i jurídica; fiscal i mercantil; i laboral.
  • Formació contínua, presencial, aula virtual, seminaris i sessions informatives sobre temes d’interès del sector.
  • Comerç Exterior: Participació amb estands col·lectius en nombroses fires internacionals del llibre. Accions empresarials a l’estranger.

    La Cambra del Llibre de Catalunya col·laboradora amb el GEC, ofereix nombrosos serveis de recolzament i acompanyament als processos d’internacionalització de les empreses del món del llibre i ofereix diversos serveis pràctics com ara: acords amb operadors postals, pòlissa col·lectiva d’assegurances de transport, confecció de DUAs, presentació d’Intrastats, resolució d’incidències amb el tràfic de mercaderies, etc.

  • Eines de gestió per a la cadena del llibre: CSL, SINLI (gratuït per als agremiats), DILVE (preu reduït per als agremiats), LibriRed que permet informació sobre vendes i existències en cada punt de venda. La Federación de Gremios de Editores de España administra l’ISBN.
  • Informació i documentació: Seguiment del BOE i DOGC, elaboració i difusió d’estudis, estadístiques, informes, convenis i convocatòries de subvencions.
  • Nit de l’Edició. Gran acte anual del sector editorial de Catalunya. Homenatge a les empreses que celebren anys d’activitat editorial continuada. Lliurament del Memorial Ferran Lara, instituït per la Cambra del Llibre de Catalunya per distingir un jove emprenedor del sector. També es lliura el Premi Ángel Crespo de Traducció, conjuntament amb l’Associació Col·legial d’Escriptors de Cata­lunya. Com a punt culminant de la festa s’atorga el PREMI ATLÀNTIDA a una persona­litat o institució rellevant que s’hagi distingit per la seva contribució al foment de la lectura i del món del llibre.