Qui som

El Gremi d’Editors de Catalunya és l’associació empresarial que agrupa els editors de Catalunya. Representem i defensem els interessos del nostre col·lectiu i oferim serveis de representació i consultoria per a les empreses agremiades.

 

Qui l’integrem?

Totes aquelles persones físiques o jurídiques de caràcter privat que exerceixen, d’una manera regular i contínua, l’edició de llibres en qualsevol format.

Objectius

Tal i com recullen els Estatuts, els nostres objectius són:

  • La representació, gestió, foment i defensa dels interessos comuns dels agremiats
  • La realització d’activitats, serveis i operacions d’interès pels seus agremiats

Presència en institucions

El Gremi d’Editors de Catalunya manté una relació permanent amb totes les Administracions Públiques competents. Respecte al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, continua tenint una relació de col·laboració, amb una comunicació constant amb el Conseller i els seus col·laboradors.

Està representat als òrgans de govern ordinaris de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). Així mateix, ha comptat amb representants en les comissions assessores per a la resolució dels concursos públics de subvencions d’ajuts a l’edició, etc. També, a través de la Federación de Gremios de Editores de España manté relacions amb el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Representació en les entitats del sector

El Gremi participa activament en totes les activitats i iniciatives del sector editorial, directament o a través de la seva adscripció a les institucions del món del llibre.

Així, el Gremi forma part del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCat) i és membre de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) formant part de la seva junta directiva on el president del Gremi és vicepresident d’aquesta entitat. A través de la FGEE està també representat en els organismes internacionals Unió Internacional d’Editors i Federació d’Editors Europeus.

Forma part de la junta directiva de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), en la que també ocupa una de les vicepresidències, i del comitè organitzador i selecció d’invitats de la Feria Internacional del Libro-LIBER.

Així mateix forma part de la comissió organitzadora de la Setmana del Llibre en Català l’objectiu de la qual és donar a conèixer i posar a l’abast del públic tota la producció editorial en llengua catalana, en tota la seva extensió i diversitat, per a incrementar els índexs de lectura i l’hàbit de compra de llibres.

Forma part també de FICOMIC (Federació d’Institucions Professionals del Còmic) el president de la qual és el president del Gremi. Aquesta entitat organitza anualment el Saló Internacional del Còmic de Barcelona i el Saló del Manga de Barcelona.

El Gremi com a institució i representat pel seu president és el gerent de la Cambra del Llibre de Catalunya, associació professional sense ànim de lucre creada per a la representació i gestió dels interessos professionals del llibre a Catalunya. Aquesta institució agrupa els gremis d’editors, llibreters, distribuïdors i industrials gràfics.