librired-cabeceraLibriRed, l’eina d’anàlisi i coneixement del mercat del llibre a Espanya desenvolupada per CEGAL (Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters) ha evolucionat. Presentada oficialment durant el Liber 2015, és una eina en línia d’anàlisi dinàmica tipus business intelligence que permet a qualsevol editorial espanyola tenir informació no només del comportament del seu propi fons editorial sinó també de les tendències generals del mercat interior del llibre.

A dia d’avui, LibriRed integra més de 580 punts de venda de llibres de tota Espanya que transmeten de forma diària i automàtica les seves dades de venda i de disponibilitat d’estocs de qualsevol títol que es comercialitzi al mercat interior del llibre. La potència d’anàlisi dinàmica i multifactorial de les diferents pantalles que componen Librired permeten a l’editor realitzar consultes complexes i il·limitades aplicant simultàniament múltiples filtres d’anàlisi tanta a nivell del propi fons editorial com del mercat del llibre en general.

L’evolució de LibriRed, en dades:

Punts de Venda

L’editor té informació sobre el nombre de punts de venda (nom de la llibreria i localitat agrupades per províncies i comunitats autònomes) que aporten informació al sistema. En aquest sentit, cal destacar que el nombre de llibreries que aporten informació ha anat creixent des del moment en què es va engegar Librired. En els últims 18 mesos s’han integrat més de 200 punts de venda i la integració de noves llibreries segueix en curs.

Fons editorial propi

L’editor té una informació detallada sobre el comportament i l’evolució de les vendes del seu fons editorial en general, per col·leccions, per títols, per autors, a partir dels diferents nivells d’anàlisis que ofereix l’eina:

 • Per períodes de temps (any, semestre, trimestre, mes, setmana, dia).
 • Per zones geogràfiques (Espanya, CC.AA., província). Per idiomes.
 • Per segments de mercat (ficció, no ficció, infantil / juvenil, llibre de text, còmic) i matèries (a partir de la classificació IBIC).

L’editor també disposa d’informació sobre la disponibilitat real del seu fons editorial en general, per col·leccions, per títols, per autors en els punts de venda la informació de la qual està integrada en l’eina:

 • Col·locació total a temps real.
 • Llistats de punts de venda amb disponibilitat i no disponibilitat (Espanya, CC.AA., província).
 • Evolució de la disponibilitat d’estoc des de la primera setmana de comercialització.

L’editor també pot tenir informació sobre el perfil del comprador del seu fons editorial a partir de les dades que l’eina proporciona a partir de l’anàlisi de les vendes que queden registrades en els tiquets de caixa de les llibreries integrades en el sistema.

El mercat

Al costat de la informació sobre el seu propi fons editorial, l’editor també té accés a certa informació sobre les vendes i la disponibilitat de qualsevol títol que es comercialitzi al mercat interior del llibre.

 • Vendes per períodes de temps (any, semestre, trimestre, mes, setmana, dia).
 • Vendes per zones geogràfiques (Espanya, CC.AA., província).
 • Vendes per idiomes.
 • Vendes per segments de mercat (ficció, no ficció, infantil / juvenil, llibre de text, còmic) i matèries (a partir de la classificació IBIC).
 • Disponibilitat total a temps real.

 

Prova LibriRed

Atès que és impossible explicar les possibilitats que brinda Librired a un editor, ens permetem proposar al seu editorial conèixer i utilitzar aquesta eina durant un període de proves a definir i sense compromís, tal com hem fet amb el conjunt d’editorials del mercat espanyol, perquè puguin valorar directament i sempre amb suport tècnic per dissipar qualsevol dubte o pregunta que puguin sorgir durant el maneig de les diferents pantalles de l’eina.

Més informació: