Libranda va presentar el seu clàssic informe sobre l’evolució del llibre electrònic en llengua espanyola a tot el món l’any 2020, incloent dades detallades de tot el mercat del llibre digital i en funció del model de negoci: venda unitària, préstec bibliotecari i subscripció en global i per detall de cada país.

Una de les principals conclusions és el creixement excepcional en una trajectòria d’onze anys consecutius d’evolució positiva. El creixement del llibre digital en llengua espanyola en 2020 enfront de 2019 és d’un 37% a tot el món i d’un 43% a Espanya.

És un augment extraordinari, el més important dels últims temps. Algunes dades per destacar:

· La quota del llibre digital a Espanya arriba al 7.3% el 2020 i, si posem únicament el focus en les grans novetats, la quota digital és molt superior situant-se entre el 15% i el 25%, i alguns títols amb major pes arriben al 40%.

· El mercat del llibre electrònic en llengua espanyola a tot el món (excloent el llibre de text / acadèmic) arriba als 115.700.000 d’euros el 2020: 75 milions d’euros a Espanya i 40.7 milions d’euros en la suma de la resta de països del món.

· Pel que fa a les quotes de cada territori en 2020, Espanya segueix sent el mercat principal del llibre digital en llengua espanyola, amb una quota del 65% a valor en euros. El segon territori amb més pes continua sent Mèxic, amb una quota del 11.2% i el tercer territori és EUA, amb un 9%.

· El negoci més important recau, un any més, en les plataformes internacionals (Amazon, Apple, Google) amb una quota que, tot i que baixa un punt respecte a la de l’any anterior, arriba a un 77.8%.

· En la modalitat de biblioteques, el préstec digital arriba al 5.1% de mercat; el seu creixement en 2020 és del 63.7%.

· Les plataformes de subscripció de llibres electrònics (Nubico, Kindle Unlimited, 24symbols, Scribd, Skoobe, etc.) van experimentar un gran creixement en 2020: 36.2%. La seva quota va arribar al 5.7% del mercat. El desenvolupament d’aquest model de negoci es dóna, fonamentalment, a Espanya, on el pes de la subscripció és del 7.4%.

Informe:

Informe_Anual_Libro_Digital_2020

Més informació: