El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el taller de formació bonificada, “Curs pràctic sobre drets d’autor”, de vint-i dos hores de durada global. El curs està estructurat en blocs temàtics. Les sessions es duran a terme a les nostres oficines o mitjançant l’aula virtual ZOOM.

Dades del curs:

 • Durada: 24 hores

 • Periodicitat: 16 sessions

 • Dates: Dijous 4 de maig a dimarts 27 de juny de 2023

 • Horari: de 11.30h a 13.00h

Objectius:

Atès que es tracta d’un taller pràctic, el contingut no s’exposa de manera magistral, sinó que a partir de casos pràctics i consultes que els assistents ens proposeu, s’anirà desgranant la fonamentació jurídica i les explicacions pertinents per comprendre de manera clara i ràpida els principis que regeixen els drets d’autor.

Sessions 1-2 (dijous 4 i dimarts 9 de maig):

Imparteix Silvia Sánchez

 1. Consideracions prèvies. La propietat intel·lectual és «propietat»
 2. El concepte de propietat intel·lectual i el del dret d’autor
 3. Objecte de la protecció. Què està protegit i què no?
 4. Subjectes de la protecció. Titulars de drets
 5. Drets morals
 6. Drets patrimonials
 7. Exercicis pràctics

Sessions 3-4 (dijous 11 i dimarts 16 de maig):

Imparteix Daniel Cladera

 1. El dret d’autor com a motor de les indústries culturals.
 2. Exemples pràctics reals que demostren la importància cabdal dels aspectes legals per a tots els actors del sector (autors, editors, agents, productors, etc)

Sessions 5-6 (dijous 18 i dimarts 23 de maig):

Imparteix Silvia Sánchez 

 1. Transmissió inter vivos dels drets d’autor i propietat intel·lectual
 2. Transmissió post mortem auctoris i el domini públic
 3. Límits a l’exercici dels drets, en especial, la cita
 4. Les meres fotografies
 5. Exercicis pràctics

Sessions 7-8 (dijous 25 i dimarts 30 de maig):

Imparteix Daniel Cladera

 1. Aspectes pràctics de la negociació de drets
 2. Contractes i liquidacions de drets

Sessions 9-10 (dijous 1 i dimarts 6 de juny):

Imparteix Silvia Sánchez

 1. Tipus de contractes. Quin tipus de contracte fer servir en cada situació
 2. Coedicions internacionals
 3. Drets dels desenvolupadors de software
 4. Intermediaris i comissionistes. Agències literàries
 5. Entitats de gestió i operadors independents
 6. Els drets d’autor i les xarxes socials. Twitter, Facebook, Instagram
 7. El registre de la Propietat Intel·lectual
 8. Exercicis pràctics

Sessions 11-12 (dijous 8 i dimarts 13 de juny):

Imparteix Daniel Cladera

 1. El món digital i el dret d’autor. Plataformes, registres, transformacions
 2. Diferències amb el dret anglosaxó

Sessions 13-14 (dijous 15 i dimarts 20 de juny):

Imparteix Silvia Sánchez

 1. Violació de drets. Il·lícits civils i penals contra els drets d’autor
 2. Simulació d’un cas real en el qual es recullen tots els temes de cada bloc on l’alumne haurà de resoldre segons el paper que la docent li hagi assignat (autor, editor, etc.)

Sessions 15-16 (dijous 22 i dimarts 27 de juny):

Imparteix Daniel Cladera

 1. Les principals fires del sector editorial al món.
 2. Característiques i diferències.

PROGRAMA EN PDF

 

Notes generals i comunes als programes:

*Tots els epígrafs es treballaran de forma pràctica en la qual els alumnes adquiriran tota la informació jurídica necessària i adequada a partir dels casos pràctics que proporcionen ells mateixos i els proposats pel docent.

**En aquells temes que per la seva naturalesa sigui possible, es portarà a terme un simulacre en el qual l’alumne podrà treballar de forma real aquells temes que s’hi hagin tractat.

***Cada tema comptarà amb exemples reals que es treballaran durant la sessió.

****La sessió 14 constarà d’un simulacre en el qual cada alumne adoptarà el rol que el docent proposi. Cadascú d’ells haurà de tenir present tot l’assimilat en el curs per a poder portar a terme el paper que se li hagi assignat. Haurà de preparar un encàrrec o negociar la cessió de drets, haurà de vetllar pels seus interessos, negociar, detectar el que no pugui cedir-se i el que sí, elaborar un esborrany atenent no només al que s’adquireix sinó al que podria cedir-se a tercers, entre d’altres tasques.

Docents:

Silvia Sánchez – advocada titular del despatx SANCHEZ BLANCO ABOGADOS, especialitzada en Propietat Intel·lectual i Drets d’Autor.

Ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit editorial (Grup Planeta, entre d’altres) i en l’àmbit audiovisual en el departament legal de AMC Networks International – Southern Europe.

Ha impartit classes com a professora experta en Propietat Intel·lectual i Drets d’Autor a la UOC Oberta Publishing i a la Universitat d’Alcalà.”

Daniel Cladera

Daniel Cladera – economista, editor i agent literari amb una llarga experiència al sector editorial realitzant tasques com la gestió de contractes, la venda internacional de drets, la gestió de les cessions audiovisuals, la responsabilitat d’un segell editorial i la direcció general.

Es el fundador de ALL RIGHT, consultora especialitzada en propietat intel·lectual, dret audiovisual i dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Preus:

 • Import associat: 360 euros (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa)
 • Import no associat: 489 euros (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa)

Instruccions de connexió:

Utilitzarem la plataforma ZOOM Cloud Meetings, que és una aplicació gratuïta de videotrucada que es descarrega pel mòbil (Apple Store / Google Play) i també per l’ordinador o tauleta. Aquesta aplicació l’haureu de descarregar per tenir accés al servei.

Abans de l’inici del curs us farem arribar al correu electrònic que ens hagueu facilitat, un enllaç directe per connectar a la formació online, també una ID i una contrasenya per si connecteu directament a Zoom. Comproveu els requisits del sistema (àudio i vídeo) per evitar problemes de connexió. Connecteu-vos quan rebeu les instruccions , 15 minuts abans de l’inici, per comprovar que tot funciona correctament.

Funcionament de les classes:

 • S’iniciarà la sessió amb puntualitat
 • Posteriorment rebreu la presentació del curs

Inscriu-te!

Feu clic sobre el següent botó d’enllaç per formalitzar la vostra inscripció al “Curs pràctic sobre drets d’autor: FORMULARI

Si l’empresa així ho desitja, el Gremi podrà gestionar els procediments administratius amb FUNDAE, per tal que puguin bonificar-se totalment o parcial la formació realitzada. Per a empreses associades, el cost de les gestions administratives inherents al procés de bonificació serà de 0€. Per a empreses no associades, el Gremi facturarà el 10% del cost del curs en concepte de gestió administrativa de la bonificació. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Gremi: formacio@gremieditors.cat