Sistema d’adquisició bibliotecària

S’ha resolt la tercera convocatòria per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità destina­des a les biblioteques públiques. En el document que trobareu en annex es recullen les dades bàsiques de la Resolució: avaluació de la gestió, evolució de la despesa pressupostària 2017 i llistat dels títols més demanats de cada camp temàtic.

Ens han comunicat també que en breu executaran la quarta i darrera comanda, que compten tramitar abans d’acabar el mes de novembre.

Recordeu que, amb la finalitat de poder atendre el màxim possible de la producció editorial del 2017, han prorrogat el termini d’entrada de títols, que finalitzarà el 10 de novembre, inclòs.

Per a informació addicional o consultes, us podeu adreçar a:

· Beatriu Cajal
· Secció de Gestió de la Col·lecció del Servei de Biblioteques
· Correu-e: sab.cultura@gencat.cat