El Reglament de la Unió Europea sobre mercats disputables i equitatius en el sector digital, conegut com a «Ley de Mercados Digitales», ha estat publicat al Diari Oficial de la Unió Europea el 12 d’octubre de 2022.

Aquesta norma, pionera en matèria digital, persegueix el bon funcionament del mercat únic digital. Per això, estableix una sèrie d’obligacions que han de complir aquelles plataformes (cercadors, navegadors, xarxes socials, intermediaris en línia, alguns serveis de missatgeria, entre d’altres), que actuen com a «guardians d’accés», connectant a usuaris professionals amb usuaris finals de la UE.

El reglament té com a objectiu evitar que aquests «guardians d’accés» imposin condicions injustes o discriminatòries a les empreses que depenen dels seus serveis d’intermediació i als usuaris finals. Així, han de garantir, per exemple, que els usuaris finals puguin cancel·lar fàcilment la seva subscripció als serveis bàsics o desinstal·lar altres de serveis de la plataforma. Així mateix, preveu que els «guardians d’accés» tinguin l’obligació, en determinades circumstàncies, de garantir la interoperabilitat dels seus serveis amb serveis a tercers.

Igualment, s’estableixen determinades prohibicions com, per exemple, utilitzar dades personals d’usuaris finals amb finalitats publicitàries, en determinades circumstàncies.

En primer lloc, les plataformes que tinguin una gran influència en el mercat interior, que constitueixin una porta d’accés important perquè els usuaris professionals arribin als usuaris finals i tinguin una posició consolidada i duradora, han de comunicar-ho a la Comissió Europea, que els designarà com a «guardians d’accés»,  a fi de comprovar el compliment de les obligacions que els són imposades al reglament.

La Comissió Europea vetllarà pel compliment d’aquesta nova norma i podrà imposar multes sancionadores de fins al 10% del volum de negoci total a nivell mundial a l’exercici anterior de la plataforma i multes coertives de de fins al 5% de la mitjana diària del volum de negoci a nivell mundial a l’exercici anterior.

En definitiva, la nomenada Ley de Mercados Digitales està cridada a fomentar la innovació, el creixement i la competitivitat al mercat interior digital, facilitant també l’expansió de plataformes més petites, que comptaran amb un marc únic i clar a la Unió Europea.

Aquest Reglament entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea i la majoria de les seves obligacions són aplicables a partir del 2 de maig de 2023.