A la Fira del Llibre de Frankfurt, des de l’estand de la FGEE

fotostandfederacio

Estand de la FGEE a la Fira del Llibre de Frankfurt del 2016

Com és habitual, la Federación de Gremios de Editores de España participarà en aquesta fira amb un estand col·lec­tiu que comptarà amb el patrocini de la Secretaria d’Estat de Cultura. Aquesta fira no formarà part, però, del Pla Sectorial a realitzar per la FGEE durant 2017 en el marc del conveni de col·laboració signat amb l’ICEX.

Es participarà amb el mateix espai d’exposició, mantenint la bona ubicació de 2016, amb un disseny per oferir a l’expositor intimitat, comoditat i visibilitat.

 

Modalitat de participació

Les editorials que hi vulguin participar hauran d’enviar la fitxa de participació en la modalitat que correspongui (mòdul individual o mòdul a compartir). S’han mantingut les quotes de participació de 2016.

 

Condicions de participació

Fes clic sobre el següent enllaç per consultar la convocatòria oficial, tarifes i condicions de participació a la Fira de de l’estand de la FGEE: Convocatòria_Frankfurt2017

 

Inscripció i pagament

S’ha d’efectuar el pagament total de l’import, mitjançant taló nominatiu al Gremi d’Editors de Catalunya, transferència bancària o demanar que fem un càrrec al vostre compte corrent per aquest concepte. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’ls. Si ho desitgeu, ens podeu demanar la versió en Word.

El pagament i l’annex s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya, abans del dia 6 de febrer.

 

Enllaços d’interès: