Des de l’Institut Italià de Cultura ens faciliten la relació a la convocatòria anual de Contribucions i Premis per la divulgació del llibre italià i per la traducció d’obres literàries i científiques, a més de la producció, doblatge i subtitulació de curtmetratges i llargmetratges, i series televisives destinades a mitjans de comunicació de masses. A continuació l’enllaç a la seva web AQUÍ

L’àmbit d’aplicació de la convocatòria, en relació amb la secció contribucions, és el següent:

  1. Traducció i/o divulgació d’obres literàries i científiques italianes, inclòs el suport digital (llibre electrònic o e-book), publicació de les quals es prevegi per una data no anterior a l’1 d’agost del 2020.
  2. La producció, el doblatge i subtitulació de curtmetratges i llargmetratges i de series televisives destinades a mitjans de comunicació de masses que hagin estat realitzades en una data no anterior a l’1 d’agost del 2020.

Quant a la secció premis, la convocatòria s’aplica als següents tipus d’obres:

  1. Obres literàries i científiques italianes, inclosa la versió digital (llibre electrònic o e-book) que ja es trobin traduïdes i publicades amb data no anterior a l’1 de gener del 2019.
  2. Producció, doblatge i subtitulació de curtmetratges i llargmetratges i de series televisives destinades als mitjans de comunicació de masses ja realitzats amb data no anterior a l’1 de gener de 2019.

Podran presentar les sol·licituds de participació: editorials, traductors, empreses de producció, doblatge i subtitulació, empreses distribuïdores i institucions culturals i internacionals, amb seu a Itàlia o a l’estranger.

Els premis i les contribucions tenen per finalitat difondre la llengua i la cultura italianes a l’exterior, per tant, les obres han de contribuir a assolir aquest objectiu.

Les sol·licituds han d’arribar a aquest Institut de Cultura tan aviat com sigui possible i com a data límit el 30 d’abril de 2020, utilitzant exclusivament el formulari.

Més informació: