Color_Fdo_amarilloEl BOE núm. 38 de data 14 de febrer ha publicat la convocatòria de la Secretaria d’Estat de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, d’ajuts per a la modernització, innovació i creació de les indústries culturals i creatives mitjançant projectes digitals i tecnològics, corresponents a l’any 2017.

Aquests ajuts tenen per objecte la realització de projectes culturals que incrementin l’oferta legal de continguts digitals culturals a Internet i la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives que actuïn, entre altres, en el sector del llibre.

 

Sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria (data orientativa: 6 de març).

Les sol·licituds hauran de presentar-se exclusivament a través de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de Cultura.

 

Més informació: