El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha publicat la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per al foment de produccions editorials per a 2021.

Són objecte d’aquestes subvencions les produccions editorials d’interès cultural de l’àmbit de les comarques gironines, publicades en suport paper o en suport electrònic, que compleixin els requisits següents: edicions en llengua catalana, que incloguin el corresponent número d’ISBN i de dipòsit legal, que siguin comerciables a través dels canals habituals de venda de llibres (en el cas d’edició electrònica, que es posin a la venda des de portals que en permetin la descàrrega o bé la consulta en línia), i que tinguin un mínim de 48 pàgines més les cobertes (excepte els llibres infantils, de teatre o poesia, novel·les gràfiques o cançoners i els llibres electrònics). S’inclouen també aquelles publicacions editades per entitats i editors que no siguin de les comarques gironines si el tema o l’autor/a de la publicació objecte de subvenció són d’aquest àmbit territorial.

El període per presentar de sol·licituds és del 22 de febrer al 19 de març!

Aquesta fitxa s’ha d’emplenar en el cas que sigui la primera vegada que us relacioneu amb la Diputació de Girona o vulgueu modificar les vostres dades personals o bancàries.

Consultes:

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació – 972 18 48 06 – fpoch@ddgi.cat