LOGO-ICECEl termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

L’Institut Català de les Empreses Culturals ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes singulars d’especial interès cultural (ref. BDNS 638802).

Es consideren projectes singulars d’especial interès cultural aquelles iniciatives que desenvolupin propostes, entre altres, en l’àmbit del llibre, que contribueixin al desenvolupament i la consolidació de l’activitat o la professionalització del sector cultural. No han de formar part de l’activitat ordinària de l’empresa sol·licitant.

Queden excloses d’aquestes subvencions:

  • L’organització de simpòsiums, congressos, fòrums.
  • L’organització de fires del llibre entenent-se com a tals aquelles en les quals es produeix la venda de llibres al públic final.
  • L’organització de celebracions, premis, concursos, gales, mostres, commemoracions i aniversaris.
  • La realització de qualsevol tipologia de consultories i estudis de diagnosi empresarial.
  • Projectes d’inversió o despesa corrent relacionada amb la reducció de la petjada de carboni o implementació
  • de plans de sostenibilitat ambiental.
  • Projectes d’inversió, d’obres de reforma o millora d’infraestructura o d’adquisició de qualsevol bé inventariable.
  • Les activitats de formació o capacitació professional.
  • La creació, producció, programació, difusió, distribució, comercialització i explotació de qualsevol obra i producte cultural si són subvencionables per les altres línies d’ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

El projecte per al qual se sol·licita la subvenció i la seva despesa corresponent s’ha de portar a terme dins del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 2 d’agost del 2022, ambdós inclosos.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria.

Consultes: