El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

Comunicat de l’ICEC sobre els formularis per sol·licitar ajuts reintegrables a projectes i plans editorials

Hem rebut des de l’ICEC l’avís que reproduïm a continuació sobre els problemes informàtics en la segona convocatòria dels ajuts reintegrables a projectes i plans editorials:

Degut a un problema informàtic, els formularis de sol·licituds de la segona convocatòria d’AR a Projectes i plans editorials, que s’han descarregat fins a la setmana passada, s’assignen a la primera convocatòria. Això ens obliga a donar de baixa les sol·licituds rebudes i haver de donar d’alta una nova sol·licitud. Aquest tràmit el fem des de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial i us comunicarem per mail el nou número de carpeta.

Per aquesta raó us demanem que les futures sol·licituds que ens presenteu, ho feu amb formularis que us hagueu descarregat a partir del dia d’avui.

S’ha publicat la segona convocatòria dels Ajuts Reintegrables per a plans i projectes editorials de 2020.

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes i plans editorials íntegres o segmentats i adreçats a la producció tradicional o digital de productes editorials per a la seva comercialització. Es considera producte editorial l’edició de llibres, de partitures i l’edició cartogràfica.

El període per presentar sol·licituds és del 9 de juliol al 17 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

 El llançament comercial, entès com la data en què el projecte o pla editorial es comenci a comercialitzar, s’ha de produir entre l’1 de juliol del 2020 i el 28 de febrer del 2021, ambdós inclosos.

Més informació, requisits, documentació i terminis, aquí