LOGO-ICECEl termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

L’Institut Català de les Empreses Culturals ha publicat la convocatòria que ha de regir la concessió de subvencions per al rescabalament dels danys materials ocasionats per les inclemències climatològiques durant la Diada de Sant Jordi 2022. (ref. BDNS 633146)

Són subvencionables els danys materials que han sofert els llibres, les carpes i les taules de les parades pel mal temps durant aquell dia, que els fan inutilitzables o bé són danys substancials.

Per poder optar a les subvencions cal complir les condicions següents:

  • Cal disposar de la llicència o l’autorització d’ocupació de l’espai públic del municipi on s’ubicava la parada de venda de llibres, durant la Diada de Sant Jordi 2022
  • Cal acreditar els danys materials soferts que fan inutilitzables o bé són danys substancials dels llibres, les carpes i les taules.
  • Els danys materials no han d’estar coberts en la seva totalitat o en part per cap pòlissa d’assegurances.
  • S’ha de presentar una única sol·licitud per empresa.
  • Els sol·licitants han d’estar donats d’alta en el cens de l’IAE, en l’epígraf corresponent a activitat editorial o de comercialització al detall de llibres nous, usats o de vell.
  • Els llibres han de disposar d’ISBN i número de dipòsit legal, excepte en el cas de llibres usats o de vell.

El període per presentar sol·licituds és del 28 de juny al 12 de juliol de 2022, tots dos inclosos!

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Consultes:

  • Telèfons: 93 554 78 55 i 93 554 78 52
  • L’horari d’atenció telefònica es de 9 a 14 h de dilluns a divendres