Institut Ramon LlullL’Institut Ramon Llull ha publicat la primera convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana, en la seva varietat aranesa. (ref. BDNS 671386).

Finançament de la traducció d’obres originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) corresponents a les modalitats següents:

  1. narrativa (adults i LIJ)
  2. poesia
  3. teatre
  4. còmic
  5. pensament (no-ficció i humanitats)

No són subvencionables les obres de referència, tesis doctorals i altres treballs de recerca; manuals d’informació pràctica; llibres de text escolars i aquelles obres en què el text faci de suport a les imatges que contingui. Queda exclosa l’autoedició.

Les obres inèdites no són subvencionables. S’acceptarà la publicació simultània de l’original en català i la seva traducció a una altra llengua.

El termini de presentació de sol·licituds és del 13 de febrer al 27 d’abril del 2023, ambdós inclosos!

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria.

Consultes:

Més informació: