El Gremi d’Editors de Catalunya organitza novament el curs de formació, “Curs pràctic de comerç exterior del llibre”,  de setze hores de durada, i que tindrà lloc a les seves instal·lacions. El curs es farà dimarts a la tarda de 16.00 a 20.00 hores.

Dades del curs:

 • Durada: 16 hores
 • Periodicitat: 4 sessions de 4 hores
 • Dates: Els dimarts del mes de febrer (dies 5, 12, 19 i 26)
 • Horari: de 16.00h a 20.00h

Programa:

Aquest curs de Comerç Exterior del Llibre pretén respondre a les preguntes que pot fer-se un editor que vol començar a exportar: Què puc vendre?, Quins són els possibles clients?, Com puc mostrar els meus productes?, Qui m’ajuda a això?, Com envio els meus productes?, Quins tràmits haig de seguir? I finalment i no per això precisament menys important, com puc cobrar?

L’estructura del mòdul respon a aquesta seqüència de preguntes. Cadascuna de les unitats, encara podent contemplar-ne de manera independent, es recolza en, i complementa a, les restants, de manera que al final del mòdul es tingui una visió de conjunt de tot el procés.

Conèixer la importància del Comerç Exterior del Llibre, els factors que intervenen en l’exportació i importació del Llibre, les implicacions fiscals i el marc legal i duaner que les regeixen.

1.Primera sessió teòrica: Fonaments del comerç exterior internacional (4 hores).

1.1. Marc econòmic, polític i jurídic del comerç internacional:

1.1.1. El comerç interior, exterior i internacional.
1.1.2. Els organismes internacionals.
1.1.3. La integració econòmica regional. Els principals blocs econòmics.
1.1.4. La Unió Europea.

1.2. Barreres i obstacles als intercanvis comercials internacionals:

1.2.1. Missió de les duanes.
1.2.2. Procediments duaners.
1.2.3. Barreres aranzelàries.
1.2.4. Barreres no aranzelàries i mesures de defensa comercial.
1.2.5. Els elements fonamentals d’una operació duanera: classificació aranzelària, origen i valor.

2.Segona sessió teòrica – pràctica: Fonts d’informació i recursos per a l’obtenció d’informació relacionada amb el comerç exterior (4 hores).

2.1. Canals i fonts d’informació aranzelàries en el comerç internacional.
2.2. Cercadors i bases de dades online en el comerç internacional.

3.Tercera sessió teòrica-pràctica impartida per Carlos Ortega secretari general de FEDECALI.

1. El comerç exterior del sector del Llibre en dades
2. Models de presencia a l’exterior
3. Mesures i instruments de suport a l’exportador. Fires
4. Què és el Comerç Exterior des del punt de vista duaner. Tercers països. Intrastat. El despatx duaner.
5. El cobrament de les exportacions. El Crèdit Documentari

4.Quarta sessió teòrica-pràctica Lluis Zendrera de l’Editorial Joventud que compartirà la seva experiència en les exportacions, sobretot a llatinoamericà. (2 hores)

 • Evolució de les editorial hispanoamericanes i les llibreries en els últims trenta anys per entendre millor la situació actual
 • La importància de viatjar a fires i establir contactes
 • La manera de introduir-se a les petites editorials
 • La gran importància i diferencia del tipus de llibre que vols vendre. Narrativa, tècnic, esotèric, infantil, etc.
 • Aprofundir en la gran importància que donen la majoria d’aquest països al fet que la evolució del país per augmentar la lectura en tots el àmbits.
 • EEUU i la seva importància en el llibre castellà

Segona part impartida per Podiprint on l’objectiu de la seva formació és:

 • Integrar en l’estratègia vigents de les editorials les oportunitats de la distribució on demand convivint amb el model tradicional
 • Crear i aplicar metadades essencials per a la venda internacional
 • Fixar preus de mercat per a la venda internacional
 • Aplicar tècniques de màrqueting per a la venda on demand
 • Facturació i liquidació internacional
 • Aplicació impositiva

Preus:

 • Import associat: 240 euros (bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de l’empresa)
 • Import no associat: 269 euros (bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de l’empresa)

Inscriu-te!

Feu clic sobre el següent botó d’enllaç per formalitzar la vostra inscripció al “Curs pràctic de comerç exterior del llibre”: FORMULARI

Si l’empresa així ho desitja, el Gremi podrà gestionar els procediments administratius amb la Fundació Tripartita, per tal que puguin bonificar-se totalment o parcial la formació realitzada. Per a empreses associades, el cost de les gestions administratives inherents al procés de bonificació serà de 0€. Per a empreses no associades, el Gremi facturarà el 10% del cost del curs en concepte de gestió administrativa de la bonificació. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Gremi: formacio@gremieditors.cat