El percentatge de lectors freqüents al qual es va arribar durant la pandèmia es consolida.

  • Encara que durant 2021 s’ha anat produint una recuperació gradual de les activitats socials, la lectura s’ha mantingut com una activitat d’oci més per al 64,4% de la població a Espanya.
  • La millora dels índexs de lectura s’observa a la pràctica totalitat de les comunitats autònomes. També creix en pràcticament tots els trams d’edat, així com en dones i homes.
  • Segueix existint un important percentatge de població que no llegeix mai o quasi mai (35,6%). A més, existeixen desequilibris territorials, en trams d’edat i per gèneres als quals convé prestar atenció.
  • Baixa lleugerament el percentatge de lectors en format digital (29,4% davant el 30,3 registrat en 2020). El 5,2% de la població afirma escoltar audiollibres, un increment significatiu respecte a l’any anterior en el qual el percentatge era del 3,1%.
  • Un 52,3% dels espanyols van comprar llibres (no de text) en 2021, 0,6 punts percentuals més que en 2020. La llibreria tradicional es manté com a principal canal de compra.
  • Continua incrementant-se la proporció dels que paguen pels llibres electrònics (43%) però la majoria segueix descarregant-los gratuïtament.
  • La lectura en menors és generalitzada i creixen les hores setmanals dedicades a la lectura entre els infants de 6 a 9 anys. A partir dels 15 anys baixa notablement la proporció de lectors freqüents en temps lliure.
  • Es recupera l’assistència a les biblioteques una vegada que es va recuperant la mobilitat, si bé encara no s’han aconseguit les xifres prèvies a la pandèmia.

Us podeu descarregar l’estudi complet en el següent enllaç: