fomento ministerioEl BOE ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts públics per a les beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals i creatives corresponent a l’any 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Els ajuts, que s’efectuaran en règim de concurrència competitiva, s’emmarcaran en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern i tindran com a principal objectiu la promoció de l’ocupació cultural, vinculada a la manca de formació específica empresarial i financera dels agents del sector.

Els beneficiaris d’aquests ajuts hauran de ser persones físiques de nacionalitat espanyola, de qualsevol Estat membre de la UE o dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Així mateix, han de tenir residència fiscal permanent en territori espanyol.

Aquests beneficiaris hauran de, a més, complir una sèrie de requisits per poder optar a les ajudes:

 • El formulari de sol·licitud ha de ser de format electrònic i es trobarà disponible a la seu electrònica del Ministeri.
 • La sol·licitud haurà de ser emplenada íntegrament i en castellà.
 • Cada interessat podrà presentar com a màxim una única sol·licitud corresponent a un únic programa formatiu.
 • La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació determinada que se sol·licita a l’article 24.4 de l’Ordre.
 • Es podrà sol·licitar la informació complementària que s’estimi necessària, incloent-hi els originals de les còpies presentades.

El pressupost destinat a finançar el Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals serà de 3.500.000 euros, 3.185.000 euros dels quals correspondran específicament al pagament de les beques i 315.000 euros a la compensació econòmica que rebrà l’entitat col·laboradora per les funcions que exerceixi en el procés.

Les beques permetran cursar estudis de màster universitari i expert universitari relacionats amb les indústries culturals i creatives en universitats i centres educatius espanyols, de caràcter presencial o mixt (presencial i online), el contingut formatiu del qual inclogui algunes de les següents disciplines o àmbits de coneixement:

 • Jurídic
 • Empresarial
 • Digital
 • Estratègia
 • Màrqueting i Comunicació
 • Recursos Humans
 • Finances i Fiscalitat
 • Gestió Cultural

Per màster i expert universitaris s’entendrà qualsevol estudi de postgrau universitari que rebin aquestes denominacions i que comptin amb un mínim de 60 i 40 ECTS, respectivament, o que disposin d’una càrrega horària equivalent.

Recomanem la lectura acurada de les bases i la convocatòria.

Els interessats hauran de presentar les sol·licituds de forma electrònica.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 17 d’abril de 2023 i finalitzarà a les 14 hores del dia 16 de juny de 2023!