El passat 31 de desembre va finalitzar el període de transició per a la sortida del Regne Unit de la UE produint-se efectes en matèria de protecció de dades personals, en particular, en allò que respecta a les transferències internacionals de dades regulades en el Reglament 679/2016 General de Protecció de Dades (GDPR).

Sense perjudici que es pugui adoptar una decisió d’adequació per la Comissió Europea en els propers mesos perquè el Regne Unit tingui la consideració de «país segur» pel que fa al tractament de dades, la comunicació de dades personals al Regne Unit des d’Espanya o des d’un altre país de la UE tindrà la consideració de transferència internacional de dades, amb les implicacions que això pugui tenir per a les empreses en el cas d’intervenir en l’esmentat flux de dades.

Us facilitem una circular elaborada pels assessors fiscals del Gremi, Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios, en la qual es detallen les novetats hagudes al respecte juntament amb un exemple pràctic il·lustratiu i un detall de les mesures a adoptar per part de les empreses als efectes d’evitar incompliments en la matèria.

CIRCULAR-FISCAL-Brexit-com-afecta-a-la-proteccio-de-dades-personals

Més informació:

  • Pots descarregar la circular informativa aquí