Associa’t: Cost zero i múltiples beneficis

CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), entitat autoritzada pel Ministeri de Cultura des de 1988, és una associació sense afany de lucre d’editors i autors de llibres, revistes i altres publicacions, editades en qualsevol mitjà i suport.

La principal missió de CEDRO és gestionar de forma col·lectiva els drets d’autor. És a dir, treballen per a que els usos secundaris (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) que es facin d’una obra escrita es realitzin de forma legal, i els autors i els editors tinguin la corresponent compensació o remuneració per aquell ús.

Poden associar-se totes les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de drets de propietat intel·lectual sobre almenys una obra publicada, ja sigui en format imprès o digital.

Els socis de CEDRO poden gestionar les seves declaracions d’obra, consultar les seves liquidacions, visualitzar seminaris web, sol·licitar ajuts o comunicar infraccions des de l’oficina virtual a la qual s’accedeix a través de l’Àrea privada de socis.

L’adhesió i permanència en CEDRO no implica el pagament de cap quota ni tampoc la cessió de drets.

Es pot fer l’enregistrament de l’editorial o de l’autor a través de lArea Privada de Socis o fent servir els formularis tradicionals.

Actualment CEDRO compta amb més de 28.900 socis que es beneficien de la gestió dels drets de propietat intel·lectual, protecció davant la pirateria o formació i assessorament legal, entre d’altres.

Detallem a continuació alguns dels serveis que proporcionen als seus socis.

Pagament de drets d’autor

Fan arribar les quantitats que recaptem per determinats usos de les seves obres (llicències de drets d’autor, còpia privada, usos en universitats, préstec públic, etc.).

Ajudes assistencials

Disposen de dues línies d’ajudes assistencials per a autors (escriptors, traductors i periodistes):

– Ajuda econòmica per a la compra de material i serveis sociosanitaris (material òptic, audiòfons i tractaments dentals, podòlegs i fisioteràpia de rehabilitació).

– Ajudes de subsistència: destinades als autors que es troben en dificultats econòmiques com a conseqüència d’una malaltia, d’una situació de desocupació o de qualsevol altra circumstància de carència.

Formació i promoció

Accés a activitats, seminaris web, serveis de formació i promoció a través d’associacions professionals d’autors i editors.

Assessorament legal

Orientació sobre qüestions legals que afecten l’ús de les seves obres.

Servei Antipirateria Digital (SAD)

Aquesta eina protegeix automàticament la pirateria en Internet de les novetats editorials dels socis. SAD rastreja qualsevol indici d’il·legalitat digital i sol·licita el bloqueig de la pàgina pirata. En 2020 es van retirar un total de 447.287 còpies pirates digitals d’Internet.

Defensa col·lectiva de drets

Representació dels seus drets i interessos davant de tribunals de justícia, administració i institucions, d’àmbit local, autonòmic, estatal i internacional.

Informació i sensibilització social

Informació sobre totes les novetats que es produeixen al voltant de la gestió que duem a terme sobre els seus drets. També desenvolupem accions per formar i sensibilitzar la societat sobre el valor de la creació i les bones pràctiques en matèria de propietat intel·lectual.

Club del soci

Faciliten descomptes i avantatges en determinats serveis (paquet Microsoft Office 365, despatxos d’advocats, traductors, oci, etc.).

Ajuts en pandèmia

Des de CEDRO, davant la difícil situació que ha provocat la pandèmia en el sector editorial, es va llançar un Fons COVID per ajudar als seus socis davant les importants pèrdues econòmiques en drets d’autor. La primera convocatòria es va posar en marxa en març de 2020 i s’acaba de llançar una segona, arribant entre ambdues al milió d’euros.

Mitjançant aquest fons es proporcionen ajuts econòmics directes als socis de l’entitat. L’any 2020 es va ajudar un total de 1.268 autors i editors.

El Gremi d’Editors de Catalunya és col·laboradora de CEDRO. En totes les activitats que realitza i que estan subvencionades per aquesta entitat de gestió únicament hi poden participar les editorials que en són membres.

Informació per associar-se aquí

Enllaç al vídeo de presentació de CEDRO aquí

Per a més informació: