CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) és una associació sense afany de lucre d’editors i autors de llibres, revistes i altres publicacions, editades en qualsevol mitjà i suport. Detallem a continuació alguns dels serveis que proporcionen als seus socis.

Pagament de drets d’autor

Fan arribar les quantitats que recaptem per determinats usos de les seves obres (llicències de drets d’autor, còpia privada, usos en universitats, préstec públic, etc.).

Ajudes assistencials

Disposen de dues línies d’ajudes assistencials per a autors (escriptors, traductors i periodistes):

– Ajuda econòmica per a la compra de material i serveis sociosanitaris (material òptic, audiòfons i tractaments dentals, podològics i fisioteràpia de rehabilitació).

– Ajudes de subsistència: destinades als autors que es troben en dificultats econòmiques com a conseqüència d’una malaltia, d’una situació de desocupació o de qualsevol altra circumstància de carència.

Formació i promoció

Accés a activitats i serveis de formació i promoció a través d’associacions professionals d’autors i editors.

Assessorament legal

Orientació sobre qüestions legals que afecten l’ús de les seves obres.

Servei antipirateria

Protecció diària les seves obres de la pirateria digital i de la reprografia il·lícita

Defensa col·lectiva de drets

Representació dels seus drets i interessos davant de tribunals de justícia, administració i institucions, d’àmbit local, autonòmic, estatal i internacional.

Informació i sensibilització social

Informació sobre totes les novetats que es produeixen al voltant de la gestió que duem a terme sobre els seus drets. També desenvolupem accions per formar i sensibilitzar la societat sobre el valor de la creació i les bones pràctiques en matèria de propietat intel·lectual.

Club del soci

Faciliten descomptes i avantatges en determinats serveis (paquet Microsoft Office 365, despatxos d’advocats, traductors, oci, etc.).

El Gremi d’Editors de Catalunya és col·laboradora de CEDRO. En totes les activitats que realitza i que estan subvencionades per aquesta entitat de gestió únicament hi poden participar les editorials que en són membres.

Informació per associar-se aquí

Enllaç al vídeo de presentació de CEDRO aquí

Per a més informació: