A reunió de la negociació del Conveni Col·lectiu Estatal d’Arts Gràfiques, Manipulats de Paper, Manipulats de Cartró, Editorials i Indústries Auxiliars, celebrada el dia 25 de gener de 2023, es va aprovar la pujada prevista al Conveni en vigor, que era el 0,5% sobre l’1% de l’any passat, com a gest per facilitar la negociació del Conveni que prossegueix al ritme habitual. Per tant, s’han modificat les taules que estaran en vigor fins a la signatura del nou Conveni. Van ser signades per les tres patronals i la representació dels treballadors, FSC-CC.OO.

FEIGRAF-Taules-Salarials-2023-actualitzacio

Més informació:

  • Pots descarregar el document en PDF aquí