Ajuts editorialsEl DOGC núm. 7409 de data 11 de juliol, ha publicat la Resolució CLT/1621/2017 de l’Institut Català de les Empreses Culturals de segona convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitat d’aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 353711).

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes i plans editorials íntegres o segmentats i adreçats a la producció tradicional o digital de productes editorials per a la seva comercialització. Es considera producte editorial l’edició de llibres, de partitures i l’edició cartogràfica.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 10 d’agost

El llançament comercial, i s’entén com a tal la data en què el projecte o el pla editorial comenci la comercialització, ha de produir-se entre l’1 de juliol de 2017 i el 28 de febrer de 2018, ambdós inclosos.

Des de l’ICEC ens han fet arribar el text refós de les bases reguladores d’aquesta línia d’ajuts específica del sector editorial on es recopilen tots els canvis introduïts fins al moment. És un document elaborat per la seva assessoria jurídica que no té caràcter d’oficialitat ja que no es publica al DOGC, però que a efectes pràctics facilita molt la consulta de les bases reguladores.

· Convocatòria
· Bases (text refós)
· Tota la informació

Us recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds. Per poder-la fer cal disposar d’un certificat digital.