Subvencions-ICUBL’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura, ha publicat el passat divendres, 12 de juny, la convocatòria de noves subvencions destinades a fer costat als projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la crisi sanitària de la covid-19 o nous projectes nascuts en el seu context.

La dotació total de la convocatòria és de 1.300.000 €.

Modalitats de subvenció

La Modalitat A, dotada amb 1 milió d’euros, contempla projectes culturals afectats per la situació de la crisi sanitària:

A1. Projectes d’ARTS EN VIU.

A2. Projectes de COMERÇ CULTURAL.

A3. Projectes d’exhibició en CINEMES.

A4. Festivals, cicles i projectes de caràcter artístic i cultural.

A5. Activitats festives de cultura popular o tradicional.

La Modalitat B, dotada amb 300.000 €, contempla projectes nous derivats per la situació de la crisi sanitària:

B1. Noves Accions de context.

B2. Recerca.

B3. Laboratori.

B4. Capital social.

B5. Projectes de creació.

Dins de cada modalitat (A i B) s’estableixen 3 tipologies:

TIPOLOGIA 1. Projectes amb un pressupost total igual o superior a 100.000,00 €.

TIPOLOGIA 2. Projectes amb un pressupost total entre 30.000,00€ i 99.999,00 €.

TIPOLOGIA 3. Projectes amb un pressupost total igual o inferior a 29.999,00 €.

Qui hi pot optar?

Les subvencions, que són compatibles amb altres subvencions municipals o d’altres ens, tindran un topall de 20.000 € per projecte i no podran superar conjuntament el 80% de la despesa total. El projecte objecte de la subvenció cal que es desenvolupi dins del terme municipal de Barcelona fins el 31 de desembre de 2020.

Les poden sol·licitar persones físiques o jurídiques legalment constituïdes i actives que estiguin al corrent de les obligacions tributàries i fiscals. Cada entitat o persona física podrà presentar un màxim de dos projectes, un en cada modalitat i mai dos dins la mateixa modalitat.

Procediment de sol·licitud

El termini de sol·licitud estarà obert entre el dilluns, 15 de juny i el 6 de juliol de 2020, amb obligació de presentar la sol·licitud telemàticament a l’Oficina Virtual de Tràmits.

Les persones físiques també ho podran fer presencialment als Registres de l’Ajuntament de Barcelona, demanant cita prèvia al telèfon 010, a través del mòbil o al web de l’Ajuntament.

Caldrà presentar aquests dos documents degudament complimentats i signats:

Document bàsic 1: instància de sol·licitud de subvenció.

Document bàsic 2: formulari descriptiu de projecte.

Les bases completes de la convocatòria es poden consultar aquí.

L’equip de subvencions en aquest moment estem teletreballant. Si us plau, per qualsevol dubte relacionat amb la convocatòria extraordinària, contacteu-nos per correu electrònic a subvencions_icub@bcn.cat.

Departament de Subvencions
Institut de Cultura de Barcelona