Les dades de tancament de la campanya Fas 6 anys. Tria un llibre, impulsada Gremi de Llibreters de Catalunya amb el suport del Departament de Cultura, són les més positives des que es va desenvolupar per primer cop, el 2016. Per al conjunt de Catalunya, aquest 2021 hi han participat 38.316 infants de 6 anys del total de 75.438 censats, xifra que representa que un 50,8% dels nens i nenes d’aquesta edat han bescanviat el seu targetó. La dada és la més alta des que es va iniciar la campanya i supera en més d’un punt percentual la xifra del 2020 –quan van participa-hi un 49,2% dels 76.064 infants censats de 6 anys.

Històricament també s’observa un creixement molt significatiu en l’acollida de la campanya: en la primera edició, l’any 2016, van bescanviar el targetó 31.931 infants dels 83.314 censats, un 38,3%, mentre que enguany la participació assoleix un 50,85%.

En conjunt, s’han venut més de 6.000 títols. A més, la principal llengua triada pels infants és el català, amb unes vendes que representen aproximadament un 73% dels llibres –front als llibres adquirits en castellà, que només són el 26,8% del total. La xifra, a més, se situa per damunt del percentatge mitjà de vendes de llibres infantils i juvenils en català, que està a l’entorn del 65%.

L’any 2021 també ha crescut el nombre de llibreries participants a la campanya –de 427 el 2020 a 457 enguany, amb una important concentració d’establiments a Barcelona. En concret, 318 de les llibreries participants en la campanya aquest 2021 se situen en aquesta província; 60 són a Girona; 45 a Tarragona i 34 a Lleida. L’any 2020, a Barcelona van participar a Fas 6 anys. Tria un llibre, 307 llibreries; 51 a Girona, 39 a Tarragona i 30 a Lleida. És important destacar, a més, que el nombre de llibreries participants a la campanya s’ha duplicat en relació a 2016, quan van ser 200 les llibreries que s’hi van adherir.

Pel que fa a la tipologia de llibreries amb major índex de bescanvis del targetó, enguany les llibreries independents acumulen més vendes (59,4%) que les cadenes (40,6%), El percentatge també suposa un increment de les vendes a llibreries independents xifrat en 4 punts percentuals, ja que el 2019 les llibreries independents van bescanviar un 55,1% dels targetons.

Els infants de Barcelona, els més participatius

Pel que fa al nombre d’infants que han participat a la campanya per demarcacions, Barcelona se situa al capdavant, amb un 51,9% dels infants censats; la segueix Lleida amb un 51,5% dels infants, i una mica per sota se situa el percentatge d’infants de Girona i Tarragona que han adquirit un llibre, amb un 47,9% i un 45,7% del total de nens i nenes que hi viuen, respectivament. En canvi, per comarques destaca la Conca de Barberà, a Tarragona, on 132 dels 202 infants censats (un 65,3%) han comprat un llibre a través de la campanya.

Fas 6 anys. Tria un llibre és una iniciativa del Gremi de Llibreters de Catalunya i té com a col·laboradors institucionals el Departament de Cultura, a través del l‘Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), el Departament d’Educació, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Com a col·laboradors en la difusió de la campanya hi participen les biblioteques, les escoles públiques, privades i concertades i l’ONCE. Finalment, la campanya compta amb la col·laboració del Gremi d’Editors de Catalunya i l’Associació d’Editors en Llengua Catalana.

Quadre resum

2020 2021
Infants de 6 anys censats 76.064 75.438
Infants que han bescanviat targeta 37.485 (49,28%) 38.316 (50,87%) +2,23%
Llibreries participants totals 427 457 (+7,03%)
Llibreries a Barcelona 307 318 (+3,58%)
Llibreries a Girona 51 60 (+17,65%)
Llibreries a Tarragona 39 45 (+15,38%)
Llibreries a Lleida 30 34 (+13,33%)