ONIX for Books, l’estàndard en el qual està emmagatzemada tota la informació en DILVE, permet indicar els preus i altres condicions de venda d’un llibre per a diversos mercats, indicar els preus en diverses divises, etc.

En 2016, a petició d’algunes editorials amb filials a Llatinoamèrica, es va implantar a DILVE un desenvolupament que permet, tant a les editorials com a les llibreries i distribuïdores, carregar o extreure dades seleccionant-les per mercats.

  • Les editorials poden fer servir DILVE per a llibres que NO estan dirigits al mercat espanyol.
  • O bé utilitzar DILVE per a llibres que estan dirigits al mercat espanyol i també a d’altres mercats. En aquest cas, l’editorial pot marcar preus i altres condicions comercials diferents per a cada mercat.
  • Els usuaris de DILVE de la cadena comercial (distribuïdors, llibreters, etc.) poden seleccionar els llibres de DILVE segons el mercat al qual estan dirigits. Així, per exemple, un llibreter o distribuïdor mexicà podrà programar descàrregues de DILVE exclusivament de llibres dirigits a aquest mercat; o seleccionar també els dirigits al mercat d’Hondures, etc.
  • Els usuaris espanyols de DILVE (la immensa majoria) reben -per defecte- només els llibres dirigits al mercat espanyol. Per descomptat, podran rebre d’altres, si així ho desitgen.

A petició de la junta directiva de la Federación de Gremios de Editores de España, DILVE ofereix fins al mes de desembre de 2022 un descompte del 50% de la quota a les editorials espanyoles que donin d’alta segells filials en altres països. El descompte s’aplica només a les noves altes d’aquestes filials.

Els interessats es poden posar en contacte directament amb DILVE:

Més informació aquí