FedGremiosEditoresEspañaCom probablement haureu vist en les fires internacionals, la Federación de Gre­mios de Editores de España (FGEE) publica uns directoris d’editorials per matèries que són útils per a la informació en les fires. Atès que s’estan exhaurint alguns dels catàlegs editats, s’ha previst la reedició d’alguns dels directoris, actualitzant les dades de les empreses.

Aquestes publicacions compten amb un ajut de l’ICEX però l’import no cobreix tot el seu cost. Per aquest motiu, la junta directiva de la FGEE ha decidit fixar el preu de 15,00 euros per editorial que vulgui ser inclosa en cadascun dels directoris. El pagament es pot fer mitjançant taló nominatiu al Gremi d’Editors de Catalunya, transferència bancària o demanar que fem un càrrec al vostre compte corrent per aquest concepte.

En el cas de no cobrir el cost de l’edició sumant el nombre d’editors interessats i l’ajut de l’ICEX, no es publicaran aquests directoris i es retornaran els diners abo­nats per aquest concepte.

Els directoris que es publicaran són de literatura i religió. És important que els llibres figurin a DILVE.

Sol·licituds:

Les editorials que hi vulguin participar hauran de formalitzar la fitxa de la matèria que correspongui (el document és un Excel i es pot descarre­gar clicant a sobre de cada materia). Les fitxes s’han de retornar per correu electrònic a la Secretaria del Gremi, abans del dia 30 de setembre.

Fitxes:

Més informació: