Londres FiraLa Federación de Gremios de Editores de España ens ha fet arribar una enquesta sobre la participació amb estand col·lectiu a les fires de BOGOTÀ i LONDRES l’any 2019, amb el prec que els associats la responguin.

Ens informen que han aconseguit un descompte elevat per a la contractació d’espai per a participar a la Feria Internacional del Libro de Bogotá – FILBO 2019 i l’ICEX està disposat a recolzar l’activitat, sempre i quan el nombre de participants sigui suficient.

Per altra banda, també estan considerant tornar a disposar l’any vinent d’espai propi a The London Book Fair.FILBO

Per tal de començar a treballar en aquestes fires, demanen que s’ompli un breu formulari que servirà per planificar amb suficient antelació les activitats de comerç exterior a realitzar l’any 2019 per part de la FGEE.

Cal enviar l’enquesta emplenada al Departamento de Comerio Exterior de la FGEE, amb còpia a la Secretaria del Gremi: