Estand del Gremi a LIBER 2021El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

La Fira Internacional del Llibre (LIBER) se celebrarà del 13 al 15 d’octubre a Madrid, al pavelló 14 d’IFEMA.

El Gremi ha previst un estand col·lectiu que posa a disposició dels associats. Estem treballant en el seu disseny per tal de facilitar la presència del màxim nombre d’editors. Intentarem que sigui similar al que vam tenir a Madrid el 2019.

Modalitat de participació:

Un mòdul per exposició de llibres amb una taula i cadires d’ús exclusiu

  • El mòdul estarà identificat amb el nom de l’editorial.
  • La taula serà d’ús exclusiu de cada empresa.
  • La contribució de les empreses participants en el cost de l’estand ha estat fixada en 1.500 euros (inclou el transport dels llibres a Madrid i el seu retorn, la quota de participació, l’assegurança obligatòria i la inserció al catàleg i al web).
  • Encara no podem facilitar les dimensions dels mòduls ni el nombre de prestatgeries.
  • Recordeu que per tractar-se d’una fira internacional podeu incloure la despesa a la línia dajuts a la internacionalització de l’ICEC, si així ho heu previst.
  • Si dues empreses es posen d’acord en compartir mòdul, les considerarem com a co-expositores a tots els efectes.
    [Aquesta modalitat comporta la utilització de la taula amb una altra empresa amb la qual us heu de posar d’acord. El repartiment del seu ús és un assumpte privat entre ambdós expositors i el Gremi no hi prendrà part]

Les empreses interessades en participar-hi han d’emplenar el formulari, abans del dia 9 de juliol!

Després d’aquesta data, des de la Secretaria del Gremi, facilitarem els formularis per a la inscripció de l’empresa a la fira com a co-expositor i la seva inserció al catàleg firal.

L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand col·lectiu del Gremi tindrà consideració de quota extraordinària i s’emetrà una factura per aquest concepte.

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria del Gremi:

Enllaços d’interès:

CEDRO-Patrocini

Estand col·lectiu del Gremi a LIBER 2021: