estand-fgee-guadalajara

Estand de la FGEE a la FIL Guadalajara 2019

La 35a edició de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara “FIL 2021” tindrà lloc del 27 de novembre al 5 de desembre.

Enguany, Perú serà el país invitat d’honor i la fira reserva com a dies de professionals el 29 i 30 de novembre i l’1 de desembre, de 09.00h a 17.00h.

La Federación de Gremios de Editores de España participarà amb un estand col·lectiu dedicat a empreses amb mòdul individual o mòdul compartit.

Com a mesura de recolzament als expositors, la FIL ha fixat un 30% de descompte respecte a les tarifes inicials de 2020, descompte que també s’ha aplicat en els imports dels mòduls.

L’estand tindrà una superfície de 162 m2 amb capacitat per a 30 mòduls.

Us facilitem la informació que ens ha fet arribat la FGEE, així com la convocatòria de participació en aquesta fira. Us demanem que llegiu atentament tota la documentació.

Convocatòria i condicions de participació

Les modalitats i la contribució dels participants en el cost de l’estand són les següents:

· Mòdul individual + taula i tres cadires: 1.200 euros
Annex I – Participació individual

· Mòdul a compartit amb una altra editorial + taula i cadires: 600 euros
Annex II – Participació compartida

Cal trametre, degudament formalitzada, l’annex I o II, segons modalitat, per a la inclusió al catàleg firal.

Peru-invitado-de-honor-FIL2021Al realitzar la reserva del mòdul s’ha d’efectuar el pagament total de l’import al Gremi d’Editors de Ca­talunya per transferència bancària o demanar que fem un càrrec al vostre compte corrent per aquest concepte.

L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària, per la qual cosa el Gremi emetrà una factura per aquest concepte.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’l. Si ho desitgeu, ens podeu demanar la versió en Word.

El pagament i els annexos s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya abans del dia 15 de juny!

Aquesta activitat forma part del Pla Sectorial a realitzar per la FGEE durant 2021 en el marc del conveni de col·laboració signat amb l’ICEX per la qual cosa els participants podran beneficiar-se d’un ajut de l’ICEX per aquesta activitat que s’aplicaran segons els criteris que figuren a la convocatòria.

Coordinadora de l’activitat: 

Mónica Arizcun
Telèfon 91 534 51 95
Correu-e: comext@fge.es

Més informació: